Oftalmologie

Nabízíme kompletní oftalmologické vyšetření od klinické, přes laboratorní až po přístrojovou diagnostiku. Současně můžeme nabídnout i chirurgické řešení od plastik víček, operací rohovky až po operaci šedého zákalu.

Garanty oboru jsou MVDr. Petr Gbelec, člen Klubu posuzovatelů dědičných očních vad při KVL ČR a člen European Society of Veterinary Ophthalmology a MVDr. Kateřina Černá a MVDr. Petra Soukupová

Kardiologie

Četnost výskytu onemocnění srdce a dýchacích cest u psů a koček se stále zvyšuje. Ačkoliv příčiny tohoto vývoje nebyly zatím nijak hlouběji zkoumány, je velmi pravděpodobné, že mezi hlavními stojí: prodlužující se délka života psů a koček a vzrůstající podíl čistokrevných plemen.

Garanty oboru jsou MVDr. Karel Najman a MVDr. Michal Beneš

Dermatologie

Kožní nemoci jsou v naší nemocnici řešeny od počátku a tento obor je základním pilířem naší péče. Dermatologie stále prochází výrazným vývojem a přináší nové možnosti léčby. Je totiž zajímavý pro veterinární farmaceutické firmy z důvodu řešení většinou chronických problémů, které majitelům a jejich miláčkům činí zjevné potíže a zároveň eliminace velmi přizpůsobivých zevních parazitů vyžaduje stálou inovaci.

Garantem oboru je MVDr. Jaroslava Šeflová

Endoskopie

Endoskopie, která se v posledním desetiletí vžila do veterinární praxe, je v současnosti základní a nejužitečnější zobrazovací metodou k vyšetření tělních dutin.

Garanty oboru jsou MVDr. Michal Alexa, MVDr. Karel Najman a MVDr. Michal Beneš

Endokrinologie

Dlouhodobá práce s endokrinologickými anomáliemi nám dovoluje řešit relativně komplikované a pokročilé problémy prakticky v celé škále tohoto oboru. Zejména zaběhlý a vyzkoušený proces diagnostického a terapeutického managementu nás vyvyšuje na čelní místa endokrinologických pracovišť v České republice.

Garanty oboru jsou MVDr. Tomáš Fiala a MVDr. Jaroslava Šeflová

Interní medicína

Vnitřní lékařství se zabývá komplexní diagnostikou a medikamentózní léčbou nemocí organismu. Zahrnuje soubor oborů specializujících se na různé choroby vnitřních orgánů, infekčních nemocí, poruch imunity a dalších souvislostí.

Garanty oboru jsou MVDr. Michal Alexa, MVDr. Michal Beneš, MVDr. Tomáš Fiala a MVDr. Karel Najman

Gastroenterologie

Problematika chorob trávicího aparátu ve veterinární medicíně obnáší postižení dutiny ústní, jícnu, žaludku a střev, ale také orgánů k trávicí trubici funkčně a anatomicky přidružených, jako jsou slinivka břišní a játra. Nemoci trávicí soustavy se nejčastěji (na venek) projevují zvracením a průjmy, ale vzhledem k jejich různorodosti a různým oblastem možného postižení, je jejich definitivní diagnostika velmi obtížná. Jinými slovy, ne vždy se musí jednat o nekomplikované infekční onemocnění a zvláště u chronicky se opakujících obtíží je třeba specializovaných vyšetření.

Garantem oboru je MVDr. Michal Alexa

Neurologie a neurochirurgie

Neurologie je věda zabývající se nemocemi mozku a míchy, periferních nervů, svalů a jejich podpůrných struktur. Spektrum řešených obtíží tak počíná abnormálním pohybem, kulháním, či sníženou výkonností zvířete a končí změnami v chování nebo křečemi.

Garanty oboru jsou MVDr. Zuzana Benešová, MVDr. Jan Krejčí a MVDr. Hanuš Velebný

Nemocniční laboratoř

Laboratoř je důležitou součástí chodu naší nemocnice. Přístrojové vybavení je složeno tak, aby plně pokrylo monitoring pacientů vyžadující intenzivní péči a základní diagnostický proces běžného chodu ambulantní péče. Speciálně vyškolený laboratorní personál zodpovídá i za kontrolu kvality denního měření. V laboratoři pracuje na plný úvazek vyškolená laborantka, která kromě obsluhy přístrojů a zajištění spotřebních diagnostik, také každý všední den připraví biologické vzorky k mikroskopii. Standartní barvení cytologických preparátů je nezbytné pro kvalitní odborné cytologické vyhodnocení veterinárním lékařem s mnohaletou praxí.

Garantem oboru je MVDr. Tomáš Fiala

Onkologie

Onkologie se zabývá léčbou a prevencí nádorových chorob. Pokrok veterinární medicíny na tomto poli dává naději i u velmi zhoubných procesů minimálně na prodloužení a zlepšení kvality života. Operační vyjmutí nádoru zůstává i nadále základem ošetření, ale často navazují další léčebné procedury prodlužující bezpříznakové období.

Garantem oboru je MVDr Tomáš Fiala

Výpočetní tomografie (CT)

S rozvojem a stále větší dostupností přístrojové techniky v medicíně, stala se za posledních 5 let výpočetní tomografie v podstatě běžnou součástí vyšetřovacích postupů. Podstatou tohoto vyšetření, patrně známějšího pod populární zkratkou CT, je prozáření pacienta rentgenovým zářením a následně rozsáhlá analýza pomocí výpočetní techniky. Pacienta tak v přístroji doslova oskenujeme.

Garantem oboru je MVDr. Karel Najman

Respiratorní choroby

Léčba pacientů s onemocněním dýchacího aparátu je jedním z klíčových odvětví ve veterinární nemocnici AA-Vet. Problematika chorob respiratorního aparátu ve veterinární medicíně obnáší onemocnění dutiny nosní, nosohltanu, hrtanu, průdušnice a plic.

Garanti tohoto oboru jsou MVDr. Michal Alexa a MVDr. Karel Najman

Urologie

Urologie se zabývá problematickou močové vylučovací soustavy. Zahrnuje choroby horních a dolních močových cest, případně jiných orgánových systémů s navázanou funkční interakcí. Tento obor rozvíjíme v naší veterinární nemocnici více než dvacet let.

Garantem disciplíny je MVDr. Tomáš Fiala

Chirurgie

Chirurgii považujeme za jeden z našich základních pilířů nemocniční péče. V řadě případů je výsledkem operace kompletní uzdravení nebo alespoň výrazné zlepšení stavu pacienta. Je i nedílnou součástí diagnostického managementu, kdy chirurgické náběry vzorků rozhodují o dalším terapeutickém přístupu a celkové prognóze.

Garanti tohoto oboru jsou MVDr. Petr Gbelec, MVDr.  Jiří Herzig a MVDr. Filip Bareš