Onkologie

Onkologie se zabývá léčbou a prevencí nádorových chorob. Současný pokrok veterinární medicíny dává naději i u velmi zhoubných procesů, minimálně na prodloužení a zlepšení kvality života. Nádorové onemocnění je ale stále pro mnoho z nás bolestné téma a prvotní osvětová komunikace veterináře a majitele postiženého zvířete zůstává hlavním a velmi důležitým předstartovním bodem terapie. Léčebná strategie je sestavena společně s majitelem zvířete na základě rozboru terapeutických možností a podmínek v rodině zvířecího pacienta.  

Garantem oboru je MVDr Tomáš Fiala.

Onkologie je průřezová disciplína veterinárními obory, která se opírá o laboratorní a zobrazovací diagnostiku, interní souvislosti a následnou multimodulární léčbu (chirurgie, chemoterapie, imunomodulace, radioterapie). 

Ve veterinární nemocnici AA-Vet máme s onkologickou léčbou více než dvacetileté zkušenosti.

Nabízíme:

  • Vyhodnocení celkového zdravotního stavu, diagnostika a management vedlejších problémů (komorbidit) v souvislosti s onkologickou léčbou.
  • Diagnostika rozsahu onkologického procesu (STAGING) na základě důkladného interního vyšetření a souboru sofistikovaných zobrazovacích metod (RTG, sonografie, CT).
  • Navržení optimálního terapeutického managementu onemocnění.
  • V terminálních stavech onemocnění sestavení paliativního postupu pro udržení přiměřené kvality života (konzultace euthanazie).
  • Kurativní chirurgické metody podložené dlouholetými zkušenostmi (chirurgický zákrok, včetně hrudní chirurgie).
  • Postoperativní, chemoterapeutický a další management dle onkologické diagnózy. 
  • U hematoonkologických procesů dosažení kontroly choroby pomocí systémové chemoterapie.
  • Lokální elektrochemoterapie u určitých onkologických procesů. 
  • Konzultace dalších metod a doporučení vhodného určitého veterinárního pracoviště (imunoterapie, radioterapie atd.)