Oftalmologie

Oftalmologie  _S4B3829Oftalmologické pacienty má v naší nemocnici na starosti MVDr. Petr Gbelec, který se tomuto oboru věnuje již od roku 1997. Tedy od okamžiku, kdy spolu s MVDr. Karlem Najmanem založili naši nemocnici AA-Vet. Dr. Gbelec je pravidelným přednášejícím na výročních konferencích České asociace veterinárních lékařů malých zvířat v oftalmologické sekci, jejímž je aktivním členem. Od roku 2008 je členem Klubu posuzovatelů dědičných očních vad a jako jeden z šesti veterinárních lékařů v celé ČR má licenci pro provádění tohoto specializovaného vyšetření. Je také členem European Society of Veterinary Ophthalmology a pravidelným přispěvatelem odborných veterinárních periodik.

Oftalmologie je nadřazený pojem pro medicínský obor zabývající se chorobami očí a jejich léčbou. Oftalmochirurgie se pak konkrétně zabývá chirurgickým řešením očních onemocnění, jako je šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukom) či rohovkové vředy.

Vznik humánní oftalmologie je datován několik tisíc let zpět do starého Egypta, kdy tehdejší lékaři byli schopni operovat mimo jiné i šedý zákal!
Naproti tomu se veterinární oftalmologie jako podobor veterinární medicíny vyštěpila až zhruba ve třicátých letech minulého století. Od té doby prošla místy až překotným vývojem ve snaze dostihnout svoji humánní souputnici, což se jí, jak můžete číst dále, vcelku podařilo.

Na našem pracovišti zajišťujeme kompletní oftalmologický servis počínaje klinickou a laboratorní diagnostikou a konče jak konzervativní tak chirurgickou terapii. Pro diagnostiku používáme štěrbinovou lampu Kowa SL-15, která slouží k detailnímu posouzení očního okolí, víček a přední části oka včetně čočky. Pro vyšetření sklivce a sítnice používáme Fundus kameru Kowa Genesis D či špičkové oftalmoskopy Heine. K měření nitroočního tlaku používáme elektronický tonometr Tonopen. Pro posouzení dispozice ke vzniku glaukomu – zeleného zákalu u predisponovaných plemen využíváme jako jedni z mála v ČR gonioskopickou čočku Koeppe. K vyšetření retrobulbárního prostoru (oblast „za okem“) či pro vyšetření tzv. neprůhledného oka využíváme Ultrazvukový přístroj Philips Sonos 4500. Pro vyšetření funkčnosti sítnice používáme jako jedno ze dvou pracovišť v ČR elektroretinograf Retiport.

V indikovaných případech odebíráme vzorky pro cytologické, biochemické či hematologické vyšetření, které zpracovává naše vlastní laboratoř pod vedením MVDr. Fialy. Do spolupracujících laboratoří v ČR, Německu a Anglii zasíláme vzorky na bakteriologické, histologické a genetické vyšetření.

Neboť chirurgie oka, zejména nitrooční operace, je velmi jemná, delikátní možno říci až hodinářská práce,  je nezbytné použití zvětšovacích prostředků – operačního mikroskopu, resp. operačních brýlí. Vlastníme špičkové lupové brýle Heine a operační mikroskop Kaps SOM 12 s motorizovaným ovládáním, obojí německé provenience. Samozřejmostí je plné mikrochirurgické instrumentárium v několika sadách,což nám umožňuje provádět oftalmochirurgické výkony v řadě, bez nutnosti okamžité resterilizace. To je při našem naplněném operačním plánu velmi důležité.

Standardně provádíme plastiky víček, ošetření slzných kanálků, plastiky rohovky po poranění či vředech, operace šedého zákalu, ale i komplikované onkochirurgické výkony či implantace nitroočních protéz.

Samozřejmostí je také plně vybavená lékárna, tak aby majitel nemocného zvířete nemusel shánět léky po lékárnách, což oceňují klienti zejména v době pohotovosti o svátcích či víkendech.

Obrovskou devizou našeho pracoviště je multioborový přístup a možnost konzultace pacienta s odborníky z jiných oborů medicíny, protože onemocnění oka může být často jediným projevem systémové choroby, jako je např. lymfom či krevní hypertenze.

 

Doporučujeme, abyste nás navštívili v případě, že zaznamenáte následující abnormality :

Překrvené či zarudlé oko (tzv. syndrom červeného oka)

Jde o nejčastější příznak onemocnění oka nebo jeho adnex (víčka, spojivky), který nacházíme skoro u všech očních onemocnění. Může se jednat o „banální“ poškození v souvislosti s větší fyzickou zátěží – vycházkou, zvýšenou prašností, hrabáním/norováním apod. Může se ale také jednat o vážný problém jako je glaukom (zvýšený oční tlak neboli zelený zákal), nitrooční zánět (uveitida) či rohovkový vřed.  Mezi časté potíže spojené se syndromem červeného oka patří také alergické reakce.

Lze říci, že zhruba polovina pacientů, kteří se dostaví s hlavní stížností : “ Můj pes/kočka má červené oko“ přichází s nějakým vážnějším problémem a není tedy radno tento příznak podceňovat.

V případě „červeného oka“ je nejdůležitější vyloučit poškození rohovky, zvýšený oční tlak a přítomnost nitroočního zánětu či nádoru. K tomu slouží důsledná prohlídka oka pomocí zvětšovacích přístrojů, využití speciálních barviv (fluorescein, bengálská červeň, lissamine), měření nitroočního tlaku a USG vyšetření oka. Standardizovaným očním vyšetřením postupně upřesňujeme, jaká část oka je poškozena (více si můžete přečíst v jiné části našich www) a souběžně vylučujeme či potvrzujeme jednotlivé do úvahy připadající choroby.

Důležité upozornění pro majitele koček je, že u kočkovitých šelem dochází k zarudnutí spojivek mnohem později a méně než u psovitých. Mají tendenci příznaky onemocnění „maskovat“ a je u nich obtížnější zachytit první příznaky choroby. Proto speciálně u koček musíme na tento příznak dávat větší důraz.

 
Svědění oka (pruritus)

Většinou je spojeno právě s překrvením spojivek či otokem víček. Může být známkou „pouhého“ otoku a tedy pocitu tlaku, ale může být i známkou bolesti v souvislosti například s cizím tělískem. Každopádně platí, že otírání si oka vede k dalšímu poškozování oka a je třeba mu účinně bránit. Ideální je samozřejmě stanovit ihned na začátku potíží správnou diagnózu a nasadit účinnou léčbu.

  

Světloplachost, přivírání oka (blefarospasmus)

Opět je spojeno naprostou většinou se zarudnutím a svěděním. Samostatně se vyskytuje zejména u onemocnění čočky (katarakta – šedý zákal), nitroočního zánětu (uveitida) a onemocnění sklivce. Zvláštní kapitolu představují abnormálně rostlé řasy (ectopické cilie, distichiáza, truchiáza), které způsobují přímé mechanické dráždění rohovky a spojivek. S tímto specifickým problémem se setkáváme zejména u některých plemen jako je Flat Coated Retriever, Americký kokršpaněl, Shi-tzu, Pekinéz apod.

V případě světloplachosti je nezbytností použití lokálního či celkového umrtvení, speciálních barvících technik a u nitroočních potíží provést vyšetření za pomoci diagnostického ultrazvuku, rozkapání očí a vyšetření oftalmoskopem či fundus kamerou pro posouzení stavu sítnice a nitroočních struktur. Samozřejmostí a naprostým základem je důsledné vyšetření za pomoci zvětšovacích přístrojů.

Při nálezu abnormálně rostlých řas je na místě chirurgické odstranění (prostým vyříznutím, zmražením, elektroepilací), popř. plastika víček apod.

Změna vzhledu oka, zkalení, zešednutí oka (Syndrom modrého oka)

Celkový dojem z oka, resp. změna tohoto dojmu je pro majitele často prvním pozorovaným příznakem, který mu signalizuje oční potíže jeho zvířete.

Zešednutí či zkalení oka je v principu způsobeno buď rohovkovým edémem (do rohovky se „nacucne“ tekutina) nebo rohovkovou fibrózou (jizvou). První příčina je spíše akutní a signalizuje poškození ochranných vrstev rohovky. Druhá příčina je spíše chronickou záležitostí, zejména jako následek prodělaných zánětů.

Akutní poškození je nejčastěji způsobeno rohovkovou erozí či vředem a k nejčastěji postiženým plemenům patří Mops, Boxer, Shi-tzu, Pekinéz …… Při komplikovaném průběhu může dojít k perforaci rohovky a ztrátě oka, popř. k významnému omezení průhlednosti rohovky.

Po diagnostice, která zahrnuje pečlivou prohlídku s použitím zvětšovacích přístrojů a diagnostických barviv, je většinou na místě přistoupit k chirurgickému řešení. To zahrnuje použití kontaktních čoček nebo seříznutí rohovky a aplikaci různých typů spojivkových či rohovkových flapů (záplat). Celkový počet těchto operací se v naší nemocnici blíží číslu 90 operačních výkonů za rok!! Máme tedy dostatečnou erudici, vybavení i zázemí pro řešení často akutních rohovkových potíží. 

 

Tmavé oko (syndrom černého oka)

Tamvé oko - černé oko
Velmi často se s ním setkáváme u krátkolebých plemen (Francouzský buldoček, Pekinéz, Lhasa apso, Mops  …), neboť jej způsobuje ukládání pigmentu do rohovky a případně spojivek. A protože je pigment černý, hovoříme o „černém oku“. Jedná se jednoznačně o známku chronického dráždění rohovky, které může být způsobeno sníženou slznou produkcí (viz dále) a/nebo mechanickým drážděním. Pro stanovení správné diagnózy je nezbytné změření slzné produkce (Schirmerův test) a důsledné posouzení anatomických dispozic pacienta. Rozhodující je zejména postavení a utváření víček a patentnost (průchodnost) slzných cest. V případě anatomických změn je samozřejmě na místě plastická operace víček, zprůchodnění slzných cest (jejich plastika), popř. seříznutí povrchu rohovky (keratektomie) do průhledných vrstev. Se všemi těmito operacemi máme bohaté zkušenosti.

 

Deformity víček (entropium, ektropium, diamond eye ….)

deformita víček
Setkat se s nimi můžeme jak u štěňat v souvislosti s vrozenými abnormalitami, tak po různých poraněních či u starších jedinců ve spojení s tvorbou víčkových nádorů apod. Mezi klasicky postižená patří velká a gigantická plemena (Bloodhound, Leonberger, Boxer, Labrador  …)

Diagnostický postup vychází z pečlivé prohlídky a posouzení vztahu postavení víček, jejich pohybu a jejich funkčního využití u konkrétního jedince. Výsledkem vyšetření je rozhodnutí, zda operovat či nikoliv. Na prvním místě je samozřejmě zdravotní zájem našeho čtyřnohého pacienta a teprve na druhém kosmetický dopad. V případě, že resumé je ano, pak je nutno zvážit zda zvolíme „prostou“ plastiku nebo použijeme nějakou sofistikovanější techniku, jako je přemostění části víček, kůže z okolí nosu apod. V obou variantách máme velké množství odoperovaných pacientů, kterým takový „lifting“ zkvalitnil život.

 

Suché oko (syndrom suchého oka, KCS)

Suché oko KCS kerat pigment
Většina čtenářů pravděpodobně správně tuší, že se jedná o nedostatek slz. Jde o onemocnění, které je velmi běžné u lidí, zejména pracujících u počítače či nosících brýle. U našich čtyřnohých kamarádů je nedostatek slz naprostou většinou vyvolán imunitně zprostředkovaným poškozením slzných žláz, popř. vrozeným nedostatečným vývinem těchto žláz (West highland white teriér, Čínský chocholatý pes…). Hlavním problémem pacienta je suchost oka a z toho pramenící bolestivost, světloplachost a přivírání víček. Syndrom suchého oka je pro pacienta velmi dyskomfortní záležitost a hlavním úkolem léčby je navrátit pacientovi kvalitu jeho života.

Stěžejním vyšetřením je stanovení slzné produkce Schirmerovým testem, a posouzení slzivosti, jak z hlediska kvantity, tak i kvality. Důležité je také použití speciálním diagnostických barviv pro posouzení stavu rohovky.

U většiny pacientů je možné pomocí vhodně zvolené terapie ve formě kombinace léků stimulujících slznou žlázu (ciclosporin, tacrolimus) a umělých slz udržovat komfort pacienta. V případě, že konzervativní terapie selhává, používáme standardně transpozici (přemístění) slinovodů do spojivkového vaku (TDP), což je vysoce sofistikovaná operační technika.

 

Slepota, zhoršené vidění

Slepota slepé kotě
Stejně jako lidé mohou i zvířata špatně vidět. Většinou si toho majitel všimne až při výrazně zhoršených zrakových schopnostech. Nejčastěji je to v době, kdy zvíře začne vyloženě narážet do překážek, popř. je nejisté na schodech apod.

V rámci vyšetření musíme rozlišit slepotu periferní a slepotu centrální. Oko je totiž „pouze kamera“, která snímá obraz, jehož zpracování probíhá v mozku. O centrální tedy hovoříme v případě postižení očního nervu či postižení mozku. Periferní slepota je mnohem častější a způsobena může být neprůhledností rohovky (viz kapitolky výše), čočky (katarakta – šedý zákal) či poškozením sítnice (PRA).

Neprůhledná rohovka je typicky problémem krátkolebých plemen (Mops, Pekinéz, Shi-tzu …). Zkalení čočky může postihnout všechny typy psů, ale nejčastěji se s ní setkáváme u plemen jako je Amerických kokršpaněl, Pudl, Yorkšír, Krysařík, Labrador, Boston teriér …. Poškození sítnice je vůbec nejčastějším důvodem pro zhoršený zrak a velkou většinou je na vině tzv. atrofie sítnice (komplex onemocnění souhrnně nazývaný PRA).

Problematika zhoršeného vidění je, jak vidno, mnohovrstvá a velmi komplikovaná, ale v případě naší nemocnice jsme schopni s kolegou dr. Velebným rozlišit, zda jde o primárně neurologický či oftalmologický problém a tak nasměřovat další postup a zejména terapii.

Diagnostika tak musí zahrnovat neurologické posouzení stavu pacienta, kompletní oftalmologické vyšetření, včetně oftalmoskopického za pomoci fundus kamery a oftalmoskopu. V indikovaných případech navazuje i vyšetření přístrojové, jako je ERG (elektroretinografie), MRI či vyšetření CSF (mozkomíšní mok). Právě ERG může být neocenitelný pomocník v rozhodování o prognóze pacienta. V tomto momentu jsme pravděpodobně jediné pracoviště v ČR, které toto vysoce specializované vyšetření nabízí.

Při onemocněních spojených se zkalením rohovky můžeme našim klientům nabídnout plastiky víček i rohovky (viz výše). V případě šedého zákalu provádíme odstranění čočky metodou fakoemulzifikace a implantujeme čočku umělou. V počtu takto odoperovaných pacientů patříme mezi první tři pracoviště v ČR.

 

Aktuálně

Parkování na Zahradním Městě

Vážení klienti, od 1.7.2021 městská část Prahy 10 parkování na Zahradním Městě zpoplatní zavedením modrých zón.

MVDr. Dominika Barešová odchází na mateřskou dovolenou

MVDr. Dominika Barešová (roz. Nováková) odchází na mateřskou dovolenou. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody a už se také všichni těšíme až se zase vrátí.

Odchází MVDr. Hanuš Velebný

Po dvaceti letech odešel z Veterinární nemocnice AA-Vet neurolog a ortoped MVDr. Hanuš Velebný.

MVDr. Zuzana Malimánková

Od 29.3.2021 nastupuje MVDr. Zuzana Malimánková na mateřskou dovolenou.

Články

BARF – zdravotní komplikace způsobené nevhodným krmením u fenky Chucky.

V současnosti patří krmení syrovou (tepelně neupravenou) stravou našich psích miláčků k oblíbené a dosti rozšířené […]

Rozhlasová poradna – Zimní zdravotní potíže domácích mazlíčků

V úterý 23.1.2017 bude MVDr. Hanuš Velebný hostem pořadu Káva o čtvrté tématu na ČRo dvojka. Pořad je na téma „Zimní zdravotní potíže domácích mazlíčků“

Juvenilní symfyziodeza (JPS)

Pokud máte štěně, které by mohlo v dospělosti trpět dysplazií kyčelního kloubu, nabízíme  na našem pracovišti […]

Addisonova choroba – opomíjená endokrinopatie

I když endokrinologická onemocnění patří ve veterinární praxi stále k těm méně častým,  jejich četnost je […]

Napsali o nás

25.Květen.2021

Záchrana Enzíka

Dobrý den, chtěla jsem Vám ještě jednou moc poděkovat za záchranu Enzíka. Za Váš lidský přístup a za naději, kterou jste nám dal v té nejtěžší chvíli.

26.Duben.2021

Poděkování za jorkšírkou Eby

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat MVDr. Kateřině Metelkové a jejímu kolegovi Ondřeji Koktovi. 

15.Březen.2021

Poděkování za Doru

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat MVDr. Kateřině Metelkové a jejímu kolegovi Ondřeji Koktovi. 

| DALŠÍ DOPISY |

Tipy a rady

Součástí některých vyšetření mohou být odběry vzorků krve, kloubního tihu, tenkojehelných bioptátů a pod. Pokud vám vadí pohled na jehlu, krev, špatně snášíte fixaci zvířete a pod., upozorněte nás prosím předem. Rádi přijmeme potřebná opatření.

| DALŠÍ RADY |

MVDr. Jan Krejčí

pohotovostní lékař
neurologie

krejci@aavet.cz

| DALŠÍ INFORMACE |

  • Nabídka zaměstnání:

    V případě zájmu o pracovní pozici je možné zaslat životopis spolu s motivačním dopisem na email dv@aavet.cz.

  • Informace pro stážisty :

    Studenti a postgraduanti se zájmem o stáž v naší nemocnici musí zaslat žádost na adresu fiala@aavet nebo dv@aavet minimálně měsíc před předpokládaným nástupem. více informací zde
  • Spolupracujeme :

    Naše vetrinární nemocnice dlouhodobě podporuje STŘEDISKO PRO VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ a spolupracuje s Veterninární záchrannou službou PETMEDIC.