Výpočetní tomografie

Výpočetní tomografii v naší veterinární nemocnici rozvíjíme již od roku 2014. Garantem je MVDr. Karel Najman.

S rozvojem a stále větší dostupností přístrojové techniky v medicíně se v poslední době stala výpočetní tomografie v podstatě běžnou součástí vyšetřovacích postupů. Podstatou tohoto vyšetření, patrně známějšího pod populární zkratkou CT, je prozáření pacienta rentgenovým zářením a následně rozsáhlá analýza pomocí výpočetní techniky. Pacienta tak v přístroji doslova naskenujeme.

Tento postup umožňuje odstranit sumaci struktur umístěných nad sebou, jak se děje při běžném rentgenovém vyšetření technikou skiagrafie či skiaskopie. Výsledkem naskenování pacienta CT přístrojem je detailně prokreslená vnitřní struktura těla. Základním výstupem je série rovnoběžných příčných řezů, které je však možné dále skládat a upravovat. Je možné i zobrazení trojrozměrného modelu příslušné části těla. Protože je základem analýza rentgenového záření, excelentně se zobrazí zejména ty oblasti, kde jsou velké rozdíly v hustotě tkání – kosti, vzduch. Proto je tato technika tak cenná při vyšetření lebky, páteře, kostí a kloubů, plic a hrudníku obecně. Tím, že se při vyšetření používají kontrastní látky, dochází k vynikajícímu zobrazení cév – i v této oblasti je tato technika nenahraditelná.

V dnešní době je proto CT nezbytnou součástí neurologie – zobrazení mozku (nádory, poruchy cévního zásobení) a míchy (postižení meziobratlových plotének, zlomeniny obratlů); vyšetření respiračního aparátu – nejdokonalejší zobrazení nosních dutin, zobrazení plic, mediastina (lokalizace zánětů, diagnostika nádorů, zvětšení mízních uzlin); ortopedie – přesný popis komplikovaných fraktury, kloubní postižení; zobrazení břicha – poskytuje doplňující informace k sonografickému vyšetření.

Zcela samostatnou kapitolou je již zmiňované zobrazení cév, angiografie. Tato technika vnesla zcela nové a zásadní možnosti v diagnostice cévních anomálií – zkratů (portosystémový zkrat, patentní ductus arteriosus) či uzávěrů nebo zúžení cév.

V některých diagnostických oblastech se CT vyšetření prolíná s technikou magnetické rezonance, která více akcentuje metabolismus tkáně a umožňuje výrazně lepší rozlišení ve tkáních malým rozdílem hustoty případně velkým obsahem tekutiny. Ve výše zmiňovaných indikacích je však CT technika v současnosti nenahraditelná. Její výhodou je relativně krátký čas skenování, velmi ostré zobrazení s velkou rozlišovací schopností (náš přístroj umožňuje řezy o síle až 0,6 mm). Nevýhodou je nezbytnost anestezie pacienta – i krátké skenování trvá 20-40 sekund, po které nám naši pacienti bez hnutí a nejlépe v nádechu nevydrží. Komplikací je, svým způsobem, velké množství informací obsažených v získaných obrazech. Vyhodnocení vyšetření proto trvá řádově déle, v mnoha komplikovaných případech si stav vyžádá i konsultaci se specialistou – radiologem. To všechno skládá dohromady poněkud nepříznivou stránku tohoto vyšetření, jeho finanční nákladnost. I když ona nákladnost je relativní, protože diagnostický přínos pro pacienta je obrovský a cenu tak plně vyvažuje.