Urologie

Urologie se zabývá problematikou močové vylučovací soustavy. Zahrnuje choroby horních a dolních močových cest, případně jiných orgánových systémů s navázanou funkční interakcí. Tento obor rozvíjíme v naší veterinární nemocnici více než 20 let.   

Garantem disciplíny je MVDr. Tomáš Fiala. 

Močová vylučovací soustava je důležitou součásti organismu, která zajišťuje odvod odpadních látek, regulaci rovnováhy vnitřního prostředí (vodní, acidobazickou a iontovou stálost), ovlivňuje výrazně kardiovaskulární systém a vyniká i svou hormonální regulační funkcí. Závažné selhání močového traktu vede rychle k narušení důležitých tělesných pochodů a těžkým zdravotním komplikacím.

Symptomy choroby močového traktu závisí na lokalizaci a charakteru postižení.

Příznaky viditelně narušeného močení (častá frekvence čůrání malého objemu, menší loužičky doma, bolestivé projevy nebo neproduktivní močení, krvavá moč a podobně) jsou často spojeny s onemocněním dolních močových cest (močového měchýře, močové roury, případně funkčně propojených pohlavních orgánů). 

Problémy narušující funkci horních cest močových jsou klinicky prezentovány na celkovém stavu zvířete. V závislosti na závažnosti a průběhu onemocnění (akutní nebo chronické) může být prvním projevem pouze zvýšený příjem tekutin a tvorba moči, případně ztráta chuti k jídlu a celkové chřadnutí. Výrazně narušená funkce je spojena s viditelnými problémy s příjmem potravy, zažívacími poruchami (zvracení, zácpa) a rozvojem výrazné celkové deprese chování a životních funkcí. Akutní bolestivost vycházející z horních cest močových může být provázena zvracením a výraznou letargií.

Urologie patří do oborové specializace, kterou dlouhodobě v naší nemocnici podporujeme a rozvíjíme. Je jedním z pilířů naší interní medicíny. 

Nabízíme komplexní pohled na problematiku močových cest a souvisejících orgánových soustav:

 • Kompletní posouzení celkového zdravotního stavu a určení diagnózy, zahrnující klinické, diagnostické zobrazovací a laboratorní profilové vyšetření
 • Řešení kritických stavů selhání funkce ledvin (monitoring životních funkcí a metabolického laboratorního profilu 24 hodin)
 • Stanovení managementu a prognózy stavu ledvinného selhání
 • Diagnostika ledvinných chorob v časných stádiích
 • Diagnostika a řešení stavu nadměrného pití a močení
 • Poradenství a řešení vrozených anomálií močového traktu
 • Močová inkontinence (únik moči)
 • Onkologické choroby močového traktu
 • Management a prevence močových kamenů 
 • Problematika abnormalit dolního močového traktu u koček (FeLUTD)
 • Choroby souvisejících pohlavních orgánů (prostaty atd.)