Interní medicína

Vnitřní lékařství se zabývá komplexní diagnostikou a medikamentózní léčbou nemocí organismu. Zahrnuje soubor oborů specializujících se na různé choroby vnitřních orgánů, infekčních nemocí, poruch imunity a dalších souvislostí.

Klade důraz na rozpoznání příčin patologických stavů a jejich odstranění. V nemocnici AA-Vet je tento obor velice důležitý. Úspěch v diagnostice a terapii závisí na pokročilé spolupráci mezi všemi našimi odborníky. Mnoho nemocí vyžadujících nemocniční péči spočívá v poruše vícero orgánů a diagnostické rozuzlení vyžaduje často úzkou spolupráci a kolektivní konzultaci. Týmový přístup v rozpoznávání příčin chorob a následné péči nám přináší cenné výsledky. 

Vnitřní lékařství naší nemocnice profituje z většího množství specializovaných odborníků.

MVDr. Michal Alexa, MVDr. Michal Beneš, MVDr. Tomáš Fiala a MVDr. Karel Najman jsou našimi garanty odborné péče interní medicíny. Všichni přednáší a věnují se publikační činnosti.

Všeobecné znalosti vnitřního lékařství všech sloužících lékařů jsou nezbytné pro pohotovostní provoz. Každý z našich veterinárních lékařů musí umět zacílit na příčinu patologického stavu a poskytnout optimální řešení v dané situaci. K tomu slouží kontinuální vzdělávání, prověřující interní semináře nemocnice a příslužby starších veterinárních lékařů.

Víme, že není v silách jednotlivce vždy stanovit bezchybnou diagnózu, proto dbáme na bezprostřední zajištění podmínek k symptomatické stabilizaci každého pacienta do příchodu oborového specialisty, případně do vizity (týmová diskuze nad případem).

Vybavení nemocnice je na velmi vysoké úrovni, z tohoto důvodu jsou důležitá paraklinická vyšetření dostupná v krátkém čase. Laboratoř zpracuje většinu požadovaných vyšetřeních kdykoli. Podobně rentgenologická diagnostika je v nepřetržitém provozu.  

K diagnostice a léčbě využíváme hospitalizaci. Dává nám možnost sledování životních funkcí v život ohrožujících stavech, trvalé medikace, diagnostické sledování metabolického vývoje choroby, přípravu pro zákroky. Přístrojový monitoring život ohrožujících stavů je stejný jako v nemocničních JIP odděleních. Nemocniční péče je pečlivě zaznamenávána do hospitalizačních protokolů, které nám dávají i zpětný přehled o pozdějších problémech.

Infekční pacienti jsou umístěni na odděleném infekčním oddělení se speciálním režimem provozu. V současnosti, i přes velice rychlou diagnostiku v externích laboratořích, stále držíme v našem portfoliu rychlé testy na závažné infekční choroby (fátální), proto například parvovirózu můžeme rozpoznat velice brzy.

Zkušenosti našich veterinárních lékařů, týmová spolupráce a nemocniční provoz staví vnitřní lékařství na vysokou úroveň v rámci České republiky.        

Jednotlivé rozvinuté interní obory ve Veterinární nemocnici AA-Vet: 

  • Kardiologie (diagnostika, léčba a prevence chorob srdce)
  • Respirační medicína (choroby dýchací soustavy)
  • Endokrinologie (choroby žláz s vnitřní sekrecí)
  • Gastroenterologie (nemoci trávicí soustavy)
  • Imunologie a alergologie (choroby imunitního systému)
  • Urologie (nemoci ledvin)
  • Infekční nemoci
  • Onkologie
  • Choroby pohybového ústrojí
  • Geriatrie