Respiratorní choroby

éčba pacientů s onemocněním dýchacího aparátu je jedním z klíčových odvětví ve veterinární nemocnici AA-Vet. Problematika chorob respiratorního aparátu ve veterinární medicíně obnáší onemocnění dutiny nosní, nosohltanu, hrtanu, průdušnice a plic. 

Garanti tohoto oboru jsou MVDr. Michal Alexa a MVDr. Karel Najman. Oba aktivně publikují v odborných periodicích a přednáší o této problematice v rámci odborných seminářů pro veterinární veřejnost.

Kromě kvalitní klinické práce založené na letitých zkušenostech a množství ošetřených pacientů máme dlouhodobé zkušenosti s RTG, CT a endoskopickou diagnostikou dýchacích cest. Pro endoskopické vyšetření dýchacích cest využíváme nejmodernější zobrazovací techniku, která nám umožňuje vyšetření u malých i velkých pacientů. Konečnou diagnózu bychom nemohli stanovit, pokud bychom neměli k dispozici kvalitní laboratorní zázemí pro okamžitou analýzu krevních plynů nebo pro cytologické posouzení vzorků odebraných během specializovaného vyšetření.

Máme dlouhodobě dobré výsledky s diagnostikou i léčbou onemocnění horních cest dýchacích jako jsou: 

  • Sinonazální mykózy – léčba pomocí výplachů bez nutnosti chirurgie dutin
  • Faryngeální polypy – chirurgické odstranění
  • Brachycefalický syndrom – plastiky nozder a měkkého patra
  • Endoskopické extrakce cizích těles z nosních průchodů a nosohltanu

Velmi naléhavá diagnostika a včasné řešení je nutné u pacientů s postižením hrtanu a dolních cest dýchacích. Zde nabízíme jako jedni z mála v republice možnost diagnostiky a následného řešení u onemocnění jakými je:

  • Kolaps a paralýza hrtanu – diagnostika a chirurgické ošetření
  • Kolaps průdušnice – endoskopicky kontrolované zavedení stentu v indikovaných případech
  • Endoskopická extrakce cizích těles z průdušek
  • Onemocnění pleurální dutiny – CT diagnostika, drenáž hrudníku, otevřená hrudní chirurgie

Věnujeme se diagnostice a léčbě chronických chorob dolních cest dýchacích (chronické bronchopneumopatie), včetně intersticiálních procesů, v čemž nám velice pomáhá možnost CT vyšetření a vyšetření bronchoskopické.

Navštivte nás pokud vaše zvíře projevuje některé z níže uvedených příznaků:

Špatná tolerance zátěže a rychle se rozvíjející se unavitelnost

Často si chovatele povšimnou, že jejich mazlíček není ve formě, jak jsou zvyklí a celé se to rychle horší. U psů pozorují neochotu k delší procházce, kterou dosud lehce zvládli. Po několika krocích je zvíře zadýchané a nemůže „popadnout dech“ ani pokud se zastaví a je v klidu. Často majitele připisují tyto problémy stáří, nebo ortopedickým nemocem, ale obvykle se za nimi skrývá onemocnění dýchacího systému nebo srdce.

Jakékoliv změny v hlase zvířete

Změny v hlase zvířete často předznamenávají onemocnění hrtanu. Hrtan je oblast, kde jsou hlasivky, a která je odpovědná za charakter vydávaných zvuků. V případě onemocnění, jako jsou obrna nebo kolaps hrtanu se hlasové projevy mění. V pokročilejších fázích onemocnění je možné pozorovat hlasité dýchání doprovázené chropem nebo sípáním.

Kašel

Kašel je obranný reflex, uplatňující se při jakémkoliv podráždění v dýchacích cestách. Často se setkáváme s náhle vzniklým kašlem při infekčních onemocněních hrtanu a průdušnice, ale déle trvající kašel – více než 4 dny je vždy indikací k vyšetření u veterináře. Kašel, který je spojený s dušením a dechovou tísní, je vždy indikací k okamžitému vyšetření na specializovaném pracovišti.

Výtok z nozder

O domácích mazlíčků můžeme pozorovat výtok z jedné, nebo z obou nozder a tento může mít různý charakter. S čirým vodnatým výtokem z nozder se často setkáme při mírném podráždění sliznice dutiny nosní, zatímco hlenovité až hnisavé výtoky již doprovázejí závažnější zánětlivé procesy. Krvácení z nosu je pak důsledkem vážného narušení nosní sliznice, ale může být také z důvodu poruchy srážlivosti krve.

Dušnost

Dušnost, neboli dýchavičnost pozorujeme u zvířat s vážným postižením dýchacího systému. Zrychlené dýchání může být příznakem přehřátí, vysoké teploty, ale také vážného srdečního onemocnění. Pokud majitele pozoruje, že se zvíře není schopno nadechnout, má promodralé sliznice a jazyk, je vždy nutné neprodleně vyhledat specializované veterinární pracoviště.