Endokrinologie

Dlouhodobá práce s endokrinologickými anomáliemi nám dovoluje řešit relativně komplikované a pokročilé problémy prakticky v celé škále tohoto oboru. Zejména zaběhlý a vyzkoušený proces diagnostického a terapeutického managementu nás vyvyšuje na čelní místa endokrinologických pracovišť v České republice.

Garanty oboru jsou MVDr. Tomáš Fiala a MVDr. Jaroslava Šeflová. 

Endokrinologie je oborem zabývajícím se abnormalitami žláz s vnitřní sekrecí. Systém se podílí na řízení životně důležitých pochodů a zodpovídá za soulad prakticky všech orgánů. Hormonální poruchy vykazují různorodý klinický obraz podle dysfunkce příslušné endokrinní žlázy.

Změny pozorujeme na mnoha úrovních: chování (apatie, únava, intolerance zátěže, kulhání nebo naopak zvýšená aktivita ve vysokém věku); příjem jídla a zažívací poruchy (žravost spojená s tloustnutím, případně s hubnutím, různé zažívací poruchy); příjem vody (nadměrné pití a močení); formování těla (obezita/hubnutí); kožní projevy (nekvalitní srst, lysiny, lupovitost nebo zvýšený mazotok, anomálie pokožky) a podobně. Naše nemocnice diagnostiku opírá také o pokročilé zobrazovací metody (sonografie/CT) hlavně z důvodu průkazu lokalizace problému v těle.  

Mezi nejčastější endokrinopatie se řadí poruchy štítné žlázy, nadledvin a slinivky (cukrovka). 

Nabízíme primární diagnostiku a komplexní pohled na problematiku nejčastějších problémů: 

  • Syndrom zvýšeného příjmu tekutin a tvorby moči (Polydipsie/polyurie) – rozpoznání a stabilizace primární choroby.
  • Cukrovka (Diabetes mellitus) psů a koček – stabilizace, nastavení vhodné léčby a kontroly choroby, intenzivní péče u komplikovaných stavů diabetické ketoacidózy.  
  • Hyperadrenokorticismus (Cushingův syndrom) – diagnostika choroby, určení vhodné terapie (medikamentózní nebo chirurgický přístup), dlouhodobá kontrola choroby.
  • Hypoadrenokorticismus (Addisonova choroba) – intenzivní péče pro korekci minerálního rozvratu, dlouhodobý management a medikace.
  • Hypothyreóza – diagnostika, nastavení medikace a dlouhodobá kontrola vývoje případu.
  • Hyperthyreóza – stanovení diagnózy a postupu v léčbě, chirurgický přístup v odstranění adenomu, referování na radioterapii, dlouhodobá kontrola stavu pomocí medikace (případně dietní restrikce jódu).
  • Anomálie minerálního metabolismu (iontové dysbalance) – stabilizace a určení příčiny, konzervativní a chirurgické řešení.
  • Hypoglykemické stavy (nedostatečná hladina krevního cukru).
  • Řešení dalších endokrinologických dysbalancí s různorodým projevem.