Kardiologie

Hospitalizace _S4B3029Kardiologie je jedním ze stěžejních oborů rozvíjených v naší nemocnici. Dýchací obtíže nejsou výsadou pouze starších psů a koček, ale kašel, dušení či mdloba může postihnout i to nejroztomilejší štěně či mladou kočku. Někteří nemohou kvůli kašli v noci spát, jiní nezvládají uběhnout to, co dříve bez problémů dokázali a ke konci procházky vzdávají objevovací vášeň, někdy bezvládně padají k zemi, modrají a nakonec ztrácejí vědomí. Kočkám se skrytým postižením srdce mohou během okamžiku ochrnout zadní končetiny. Všechny tyto příznaky nás zajímají a všechny jsou neméně důležité.

Na nás je pak rozlišit, zda se jedná o problém dýchacího aparátu, či za příznaky stojí právě onemocnění srdce.  Dokážeme stabilizovat pacienta s akutní dušností a zároveň mu nastavit adekvátní léčbu, jejímž cílem je významně prodloužit pacientovi se srdečním onemocněním život. Většinu srdečních chorob nemůžeme totiž kompletně vyléčit, je možné pouze ulehčit srdci jeho práci cílenou medikací, a tím zpomalit další nezvratný vývoj choroby. V některých případech však přece jen náš um předstihne rozvoj onemocnění a vhodným chirurgickým zákrokem dokážeme odstranit vrozené vady a pomoci tak zejména štěňatům, pro něž by se jejich postižení stalo smrtelným. 

Garantem tohoto oboru je MVDr. Karel Najman, kardiologii se věnuje MVDr. Monika Blažková a chirurgické zákroky na srdci provádí MVDr. Hanuš Velebný. 

Diagnostikujeme tato onemocnění srdce: 

 • degenerativní postižení cípatých chlopní (označované jako endokardiosa, dystrofie mitrální chlopně, MVD, myxomatozní degenerace  apod.), způsobované pravděpodobně z velké části dědičnými vlivy 

 • vrozené srdeční vady (chybný vývoj některé části srdce přítomný již při narození). Rozlišujeme: 

 • Aortální stenózu 

 • Pulmonální stenózu 

 • Persistentní ductus arteriosus (PDA) 

 • Defekt síňového septa 

 • Defekt komorového septa 

 • Fallotovu tetralogii 

 • kardiomyopatie (různorodá skupina poškození srdečního svalu, která ač se řadí mezi získané vady, je naprosto nejčastěji dědičná). Sem patří například: 

 • Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) koček 

 • Dilatační kardiomyopatie (DCM) velkých plemen psů 

 • Arytmogenní pravá komora (ARVC) velkých plemen psů 

 • onemocnění osrdečníku (perikardu) 

 • snad jen s infarktem myokardu, tolik známým z onemocnění člověka, se u psů a koček nesetkáváme. 

 

Využíváme k tomu následujících diagnostických metod: 

 • echokardiografie, včetně dopplerovského vyšetření 

 • rentgenologie 

 • měření krevního tlaku 

 • laboratorní diagnostiku (např. ve smyslu markerů postižení srdečního svalu, genetických testů, případně i ukazatelů srdečního selhávání nebo například cytologické posouzení vzorku patologické tekutiny či tkáně). 

 • elektrokardiografické vyšetření (EKG), pro jeho nenahraditelnost v diagnostice arytmií 

 • 24 hodinový záznam srdeční akce – Holter 

 

Nabízíme intervenční zásahy na srdci zahrnující chirurgické řešení vybraných vrozených vad jako například operace PDA (Persistentní ductus arteriosus), odstranění anomálního cévního prstence komprimujícího jícen, zákroky na perikardu, či zavedení kardiostimulátoru. 

V rámci akutní stabilizace dušného pacienta využíváme kyslíkový box. V případě nutnosti provádíme odsátí patologické tekutiny z hrudníku (thorakocentéza) či z osrdečníku (perikardiocentéza). V některých případech je potřeba dokonce zavést hrudní drén a kontinuálně tekutinu z hrudníku vypouštět. 

Našim cílem je též využití diagnostických metod v nezbytném preventivním vyšetřování v rámci ozdravných programů pro jednotlivá psí a kočičí plemena zatížená dědičnými srdečními vadami.

 

Kardiopulmonální medicína

 Obory nemocí srdce, včetně oběhového systému a dýchacích cest u psů a koček byly v naší nemocnici od jejího založení vždy těmi nosnými. Po celou dobu trvání našeho pracoviště jsme se snažili držet krok ve vybavenosti jak přístrojové, tak personální. 

Z toho prvního hlediska byl např. na našem pracovišti zprovozněn jeden z prvních diagnostických ultrazvuků vybavených dopplerovským módem, jako jedni z prvních jsme zavedli rutinní endoskopii dýchacích cest či kyslíkovou terapii.

Tak jak se medicína bouřlivě rozvíjí, rozvíjí se dostupnost přístrojů a tím upřesnění diagnostiky na dříve nemyslitelnou úroveň. Se zpřesněním diagnostiky přichází i zkvalitnění následující léčby.

Z mého pohledu byla právě instalace výpočetního tomografu (CT) završením další etapy rozvoje této oblasti a popudem k napsání tohoto textu.

V kardiologii psů a koček v současnosti provádíme velké množství rutinních vyšetření, zahrnující echokardiografii (sono srdce), elektrokardiografii (EKG). Zavedli jsme Holterovské monitorování EKG, kde vzhledem k našemu velmi malému záznamníku jsme toto vyšetření schopni provést dokonce i u koček nebo velmi malých psů! S diagnostikou a léčbou arytmií souvisí používání kardiostimulátorů, které pochopitelně také zavádíme. 

Cévní postižení vyšetřujeme jak ultrazvukovou technikou, tak angiograficky pomocí výpočetní tomografie (CT). V návaznosti na to provádíme trombolytickou léčbu.

Diagnostice a léčbě postižení dýchacích cest se věnujeme tak říkajíc od špičky nosu po nejzazší plicní sklípky. Disponujeme kvalitními rhinoskopy, s vybavením pro odběr vzorků na cytologické a histologické vyšetření, širokým spektrem flexibilních endoskopů, umožňujících nám vyšetřit pacienty od mini čivavy či malého štěněte až po vlkodava nebo německou dogu. Právě v respiratorní medicíně se velmi projevil přínos již zmiňovaného CT. Jednak přehlednost posouzení nosních dutin je na CT nesrovnatelné dokonalejší, než při klasické skiagrafii. Navíc sledování expanse případné masy či jiného infiltrativního procesu do životně důležitých struktur (jako např. mozku) na klasickém rentgenu vůbec nebylo možné. Dalším zásadním pokrokem, který toto vyšetření umožnilo, je diagnostika intersticiálních plicních procesů. Pro ně je CT vyšetření naprosto zásadní. A jestliže jsou nosní anomálie dobře zobrazitelné v podstatě na jakémkoliv přístroji, právě při hodnocení plic se zásadním způsobem projevují kvality našeho CT přístroje Somatom. Můžeme tak diagnostikovat i nálezy, které se jednodušším přístrojem nezobrazí.

Protože některé srdeční a plicní nemoci vyžadují chirurgické ošetření, je hrudní chirurgie u nás rutinní záležitostí. Pochopitelně naprosto běžné je i chirurgické ošetření horních cest dýchacích.

Nepominutelnou součástí péče o pacienty je hospitalisace s možností přístrojového monitoringu pacientů, umožňující tak intenzivní péči jak pro akutní pacienty (o něž není v těchto oborech nouze), tak i pro pooperační ošetření. Je samozřejmostí, že po celých 24 hodin je trvale přítomen veterinární lékař.

Velmi důležité je také laboratorní zázemí, z hlediska rozváděné problematiky reprezentované zejména mimořádně kvalitní cytologií.

Je pochopitelné, že složitost vyšetření překračuje možnosti jednotlivce. Respektive pro využití veškerého diagnostického potenciálu všech uvedených metod je nezbytná dělba práce. Naše pracoviště v současnosti disponuje velkým týmem lékařů, kteří se nemocemi srdce a dýchacích cest zabývají. Kardiologii se věnují Michal Beneš, Karel Najman, Kateřina Ouřadová a Monika Blažková (obě aktuálně na mateřské dovolené), chorobám horních cest dýchacích zejména Michal Alexa, endoskopii dýchacích cest Michal Alexa a Karel Najman, CT vyšetření dýchacích cest zaštiťuje Michal Beneš a Karel Najman. Hlavní hrudním chirurgem je Hanuš Velebný, který provádí i některé speciální výkony na horních cestách. Vynikající oporu v cytologii poskytuje Tomáš Fiala. 

Stejně důležitý je rozsáhlý tým mimořádně zdatných asistentek a asistentů, bez nichž by práce v této šíři a ani objemu vyšetření a ošetření nebyla možná. 

Samozřejmě jsme si vědomi vlastních limitů a spolupracujeme proto s odborníky z jiných pracovišť, jak v tuzemsku, tak v zahraničí, jak z oblasti laboratorní, tak i diagnostické a terapeutické.  

Nicméně právě díky rozsáhlému vybavení a zejména díky velkému spolupracujícímu týmu jsme schopni nabídnout jednoznačně nadstandardně komplexní přístup k pacientům.

 

MVDr. Karel Najman 

 

Aktuálně

Parkování na Zahradním Městě

Vážení klienti, od 1.7.2021 městská část Prahy 10 parkování na Zahradním Městě zpoplatní zavedením modrých zón.

MVDr. Dominika Barešová odchází na mateřskou dovolenou

MVDr. Dominika Barešová (roz. Nováková) odchází na mateřskou dovolenou. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody a už se také všichni těšíme až se zase vrátí.

Odchází MVDr. Hanuš Velebný

Po dvaceti letech odešel z Veterinární nemocnice AA-Vet neurolog a ortoped MVDr. Hanuš Velebný.

MVDr. Zuzana Malimánková

Od 29.3.2021 nastupuje MVDr. Zuzana Malimánková na mateřskou dovolenou.

Články

BARF – zdravotní komplikace způsobené nevhodným krmením u fenky Chucky.

V současnosti patří krmení syrovou (tepelně neupravenou) stravou našich psích miláčků k oblíbené a dosti rozšířené […]

Juvenilní symfyziodeza (JPS)

Pokud máte štěně, které by mohlo v dospělosti trpět dysplazií kyčelního kloubu, nabízíme  na našem pracovišti […]

Addisonova choroba – opomíjená endokrinopatie

I když endokrinologická onemocnění patří ve veterinární praxi stále k těm méně častým,  jejich četnost je […]

Hyperadrenocorticismus

Cushingův syndrom (CS) neboli hyperadrenocorticismum (HA) se v různé klinické formě vyskytuje poměrně často. Pokud u […]

Napsali o nás

25.Květen.2021

Záchrana Enzíka

Dobrý den, chtěla jsem Vám ještě jednou moc poděkovat za záchranu Enzíka. Za Váš lidský přístup a za naději, kterou jste nám dal v té nejtěžší chvíli.

26.Duben.2021

Poděkování za jorkšírkou Eby

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat MVDr. Kateřině Metelkové a jejímu kolegovi Ondřeji Koktovi. 

15.Březen.2021

Poděkování za Doru

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat MVDr. Kateřině Metelkové a jejímu kolegovi Ondřeji Koktovi. 

| DALŠÍ DOPISY |

Tipy a rady

Osoba, která přivede zvíře na ošetření, by měla být dobře informována o stavu zvířete a vývoji jeho onemocnění. To platí i v případě běžné kontroly. Zvířata nám o svých problémech mnoho neřeknou a majitel je tak pro nás velmi cenným zdrojem informací. V případě očekávání důležitých rozhodnutí je nezbytné, aby byl vyšetření přítomen majitel zvířete.

| DALŠÍ RADY |

 • Nabídka zaměstnání:

  V případě zájmu o pracovní pozici je možné zaslat životopis spolu s motivačním dopisem na email dv@aavet.cz.

 • Informace pro stážisty :

  Studenti a postgraduanti se zájmem o stáž v naší nemocnici musí zaslat žádost na adresu fiala@aavet nebo dv@aavet minimálně měsíc před předpokládaným nástupem. více informací zde
 • Spolupracujeme :

  Naše vetrinární nemocnice dlouhodobě podporuje STŘEDISKO PRO VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ a spolupracuje s Veterninární záchrannou službou PETMEDIC.