Kardiologie

Četnost výskytu onemocnění srdce a dýchacích cest u psů a koček se stále zvyšuje. Ačkoliv příčiny tohoto vývoje nebyly zatím nijak hlouběji zkoumány, je velmi pravděpodobné, že mezi hlavními stojí prodlužující se délka života psů a koček a vzrůstající podíl čistokrevných plemen. 

Srdeční nemoci můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, i když jejich rozdělení není úplně jednoduché. 

První z nich označujeme jako vrozené srdeční vady. Ty si může představit jako tvarově abnormálně vyvinuté srdce, včetně postižení z něho vycházejících velkých cév. Sem patří neuzavřené srdeční přepážky, zachovalé struktury z dob plodového vývoje (např. otevřená Botalova tepenná dučej), anomálie cév (zúžení – stenosy), chybně vyvinuté chlopně (jejich stenosy, nedomykavosti, dysplazie).

Druhou skupinu označujeme jako získaná onemocnění, i když v mnoha případech je jejich podstata genetická. Do této skupiny patří nejčastější srdeční onemocnění psů, dystrofie cípatých chlopní. Při tomto onemocnění dochází k degenerativním deformitám na cípech nejčastěji síňokomorových chlopní a následně jejich nedomykavosti, která vede k srdečnímu selhání. Dalšími typy onemocnění z této skupiny je postižení srdečního svalu, označované jako kardiomyopatie. U psů se jedná o například kardiomyopatii dilatační (DCM), u koček o hypertrofickou (HCM), případně o komplikovanější typy, označované jako nezařazené kardiomyopatie. Podstatou těchto onemocnění je porucha struktur svalových buněk, která vede k degeneraci srdečního svalu, způsobující jeho zeslabení (DCM), případně zesílení (HCM). Takový sval není schopen podávat dostatečný výkon, což vede opět k selhání srdce. Populární infarkt myokardu, resp. ischemická choroba srdeční, tak časté onemocnění srdce lidí, se u psů a koček v podstatě nevyskytuje. 

Specifickou oblastí srdeční patologie je nepravidelnost srdečního rytmu, arytmie. 

Nezanedbatelnými skupinami nemocí srdce jsou také postižení perikardu – blány, která srdce pokrývá, a nádorová onemocnění. 

K diagnostice srdečních chorob používáme mnoho vyšetření, není totiž žádné jedinečné, které by umělo srdeční patologii komplexně popsat. Proto potřebujeme:

  1. Rentgen (RTG) hrudníku
  2. Echokardiografii (ECHO) – specifický typ sonografické vyšetření srdce
  3. Elektrokardiografii (EKG) – jedinečné vyšetření pro popis srdečních arytmií
  4. Monitorování srdečního rytmu (Holter EKG)
  5. Vyšetření krve – jak pro diagnostiku, tak pro sledování léčby
  6. Katetrizace cévního řečiště a srdečních dutin

Kardiologie je v poslední době velmi bouřlivě se vyvíjející obor. Došlo k rozvoji diagnostických metod (ECHO), objevu a rozšíření nových léků (pimobendan), vypracování či rozšíření nových intervenčních metod (balonková plastika chlopní, katetrizační uzávěra PDA)

I přes zmiňované úspěchy bohužel zůstává specifikem veterinární kardiologie velmi malé procento nemocí, které jde vyléčit úplně. Drtivé většině pacientů se snažíme pomoci ve smyslu prodloužení jejich života při zachování jeho dobré kvality. Tato úsilí je však velmi náročné – a to jak pro veterinární personál, tak, a to zejména, pro majitele pacientů.

Základní těžiště v kardiologii v současnosti jsou:

  1. Preventivní vyšetření u plemen predisponovaných k specifickým nemocem (např. Kavalír King Charles Španěl – dystrofie cípatých chlopní, dobrman – dilatační kardiomyopatie, mainská mývalí kočka, britská kočka – hypertrofická kardiomyopatie apod.)
  2. Diagnostika a léčba pacientů se srdečním onemocněním v různém stupni srdečního selhání.

Naše pracoviště v oboru kardiologie funguje jako druhosledové, ošetřujeme pacienty referované z jiných pracovišť. Jsme schopni nabídnout veškeré základní diagnostické metody. A to jednak proto, že máme vyspělé přístrojové vybavení, jednak proto, že dbáme na odborný rozvoj našich veterinárních lékařů i veterinárních asistentů.

Provádíme základní chirurgické výkony (uzávěra patentního ductus arteriosus, perikardektomie). Implantujeme kardiostimulátory. Provádíme intervenční katetrizační zákroky, jako například balónkové plastiky chlopní. Jsme schopni nabídnout i katetrizační uzávěru PDA.