Endoskopie

Endoskopie, která se v posledním desetiletí vžila do veterinární praxe, je v současnosti základní a nejužitečnější zobrazovací metodou k vyšetření tělních dutin.

Garantem oboru je MVDr. Michal Alexa, MVDr. Karel Najman a MVDr. Michal Beneš.

Možnost přímého vyšetření jícnu, žaludku a intestinálního traktu, spolu s odběrem vzorků minimálně invazivním způsobem významně doplňuje diagnostický algoritmus a umožňuje precizní stanovení diagnózy a optimálního léčebného postupu onemocnění zažívacího aparátu. Nepostradatelnou roli hraje endoskopie také při vyšetření dýchacího a často i močového aparátu. 

Při endoskopii dýchacích cest vyšetřujeme dutiny nosní, nosohltan, hrtan, průdušnici a průdušky. 

Endoskopické vyšetření močové roury a močového měchýře neinvazivní cestou je velkou výhodou zejména u pacientů s vrozenými anatomickými abnormalitami v této oblasti. I přes nesporné výhody endoskopie, zůstává v konkrétních případech a u jednotlivých pacientů nepostradatelné správné vyhodnocení anamnézy, klinického a laboratorního vyšetření a především RTG a ultrasonografické vyšetření.

Naše technické vybavení a zázemí pro endoskopii

Základním nástrojem pro endoskopii trávicího aparátu je flexibilní endoskop (gastroskop) s pohyblivým koncem s možností flexe ve dvou rovinách (čtyři směry), s možností insuflace vzduchu, odsávání a ostřiku zorného pole při jeho znečištění. 

Bronchoskop je flexibilní endoskop pro vyšetření dýchacích cest s pohyblivým koncem s možností flexe v jedné rovině (dva směry). 

Na našem pracovišti využíváme pro vyšetření trávicího aparátu endoskopy firmy Olympus a pro vyšetření dýchacího a močového aparátu flexibilní i rigidní endoskopy firmy Storz. Všechny přístroje jsou propojeny v jeden komplementární systém v takzvané endoskopické věži, což nám umožňuje kombinovat různá vyšetření a endochirurgické zákroky v minimálním časovém intervalu.

Nabízíme:

  • vyšetření horních dýchacích cest (diagnostika akutních a chronickým problémů nosních dutin, problémů u brychycefaliků, funkce hrtanu apod.)
  • bronchoskopie s odběrem vzorků (bronchoalveolární laváž)
  • diagnostika problémů jícnu, žaludku, proximálního dvanácterníku
  • vyšetření tlustého střeva (distálního kyčelníku)
  • diagnostika morfologických abnormalit pochvy, močové roury a močového měchýře u fen (u samců tohoto vyšetření nejsme schopni)