Laboratoř

Laboratoř je důležitou součástí chodu naší nemocnice. Přístrojové vybavení je složeno tak, aby plně pokrylo monitoring pacientů vyžadující intenzivní péči a základní diagnostický proces běžného chodu ambulantní péče. Při běžném provozu jsme schopni získat výsledky většiny laboratorních vyšetření krve do 20 minut. 

Speciálně vyškolený laboratorní personál zodpovídá i za kontrolu kvality denního měření. V laboratoři pracuje na plný úvazek vyškolená laborantka, která kromě obsluhy přístrojů a zajištění spotřebních diagnostik, také každý všední den připravuje biologické vzorky k mikroskopii. Standardní barvení cytologických preparátů je nezbytné pro kvalitní odborné cytologické vyhodnocení veterinárním lékařem s mnohaletou praxí.     

Možnosti laboratorní diagnostiky:

 • krevní obraz + leukogram (přístrojově/mikroskopicky)
 • biochemické vyšetření krve (rozsáhlé portfolio parametrů) 
 • analýza krevních plynů a iontů
 • stanovení proteinů akutní fáze zánětu: CRP (pes), SAA (kočka)
 • speciální další biochemické parametry: proBNP, cPl, fPl, fruktosaminy
 • biochemie moči:  semikvantitativně celková bílkovina, albumin, kreatinin; kvalitativně návykové látky (drogy)
 • měření hustoty moči, mikroskopie močového sedimentu, semikvantitativní kultivace (uricult)
 • sérologická diagnostika některých infekčních chorob (snap testy): FeLV, FIV, parvovirus, toxoplasma, anaplasma, ehrlichióza, dirofilarióza
 • cytologické vyhodnocení efuzí, tenkojehelných biopsií, otisků a seškrabů
 • vyšetření kožního seškrabu, trichogram, dermatofytní plíseň

 Nemocniční přístrojové vybavení:

 • Urit 5160 Vet – hematologický analyzátor
 • Arkray SP-4430 Spotchem – biochemický analyzátor vč. analyzátoru prvků
 • Reflotron 4 – biochemický analyzátor
 • GEM 500 – analyzátor krevních plynů, acidobazické rovnováhy, iontů (+ Vetstat)
 • Eurolyser Cube-Vet – přístroj na měření CRP, SAA a celk. T4
 • Arkray Thinka RT 4010 – biochemie moči
 • Hematokritová i běžná odstředivka
 • Mikroskop Leica – s digitální kamerou s přenosem obrazu na monitor
 • Mikroskop Carl Zeiss