Co umíme

 • Zobrazovací metody

  Co umíme

  Zobrazovací metody používané rutinně ve veterinární medicíně můžeme rozdělit na ty které jsou odvozeny od optického zobrazování (tedy endoskopie), na ty které nahlíží do tkání pomocí ultrazvuku (sonografie), které využívají rentgenového záření (RTG, CT) a ty které využívají kvantových změn v atomech tkání umístěných do silného magnetického pole (MRI).

  celý článek
 • Laboratoř

  Co umíme

  Nemocnice je plně vybavena laboratorními přístroji k řešení akutních stavů a monitoring pacientů na jednotce intenzivní péče. Naše laboratoř během několika minut zpracuje vzorky a výsledkem je získání okamžitých informací, které využijeme v diagnostice a léčbě.

  celý článek
 • Endokrinologie

  Co umímeCo umíme

  Dlouhodobá práce s endokrinologickými anomáliemi nám dovoluje řešit relativně komplikované a pokročilé problémy prakticky v celé škále tohoto oboru. Zejména zaběhlý a vyzkoušený proces diagnostického a terapeutického managementu nás vyvyšuje na čelní místa endokrinologických pracovišť v České republice.

  celý článek
 • Urologie

  Co umímeCo umíme

  Obecný přehled: Nejdůležitější funkcí ledvin je, jak pravděpodobně každý ví, odvádět z organismu odpadní látky vznikající při normálním chodu organismu nebo […]

  celý článek
 • Gastroenterologie

  Co umímePreferované obory

  Gastroenetrologie je odvětví medicíny zaměřené na onemocnění trávicího aparátu. Od roku 2003 je garantem tohoto oboru MVDr. Michal Alexa. Dr. Alexa je autorem několika publikací pro odbornou veterinární veřejnost a pravidelně přednáší problematiku gastroenterologie pro studenty i pro odbornou veterinární veřejnost u nás i v zahraničí.

  celý článek
 • Respiratorní choroby

  Co umímePreferované obory

  Léčba pacientů s onemocněním dýchacího aparátu je jedním z klíčových odvětví naší praxe. Garanti tohoto oboru jsou MVDr. Michal Alexa a MVDr. […]

  celý článek
 • Dermatologie

  Co umímePreferované obory

  Dermatologie je specializovaný obor medicíny zabývající se onemocněním kůže a kožních derivátů(drápy, uši, nosní houba).  Patologické změny na kůži mohou […]

  celý článek
 • Onkologie

  Co umímePreferované obory

  Ve veterinární medicíně přinesl v posledních letech pokrok takové změny, které dovolují závažně onkologicky nemocným zvířatům prodloužit život bez utrpení […]

  celý článek
 • Oftalmologie - postup vyšetření, prováděné zákroky

  Co umíme

  Oftalmologické pacienty má v naší nemocnici na starosti MVDr. Petr Gbelec, který se tomuto oboru věnuje již od roku 1997. Tedy […]

  celý článek