Preferované obory

 • Gastroenterologie

  Co umímePreferované obory

  Gastroenetrologie je odvětví medicíny zaměřené na onemocnění trávicího aparátu. Od roku 2003 je garantem tohoto oboru MVDr. Michal Alexa. Dr. Alexa je autorem několika publikací pro odbornou veterinární veřejnost a pravidelně přednáší problematiku gastroenterologie pro studenty i pro odbornou veterinární veřejnost u nás i v zahraničí.

  celý článek
 • Respiratorní choroby

  Co umímePreferované obory

  Léčba pacientů s onemocněním dýchacího aparátu je jedním z klíčových odvětví naší praxe. Garanti tohoto oboru jsou MVDr. Michal Alexa a MVDr. […]

  celý článek
 • Dermatologie

  Co umímePreferované obory

  Dermatologie je specializovaný obor medicíny zabývající se onemocněním kůže a kožních derivátů(drápy, uši, nosní houba).  Patologické změny na kůži mohou […]

  celý článek
 • Onkologie

  Co umímePreferované obory

  Ve veterinární medicíně přinesl v posledních letech pokrok takové změny, které dovolují závažně onkologicky nemocným zvířatům prodloužit život bez utrpení […]

  celý článek