Vydří trampoty

Zajímavé případy

Naše veterinární nemocnice hostila pravou vydru říční. Vydra totiž jako správný skrytý dravec byla nenápadná, a vlastnost splynutí s okolím byla hlavní příčinou jejího neštěstí. Při nočním přebíhání silnice zazmatkovala a stalo se bohužel to co se stává všem kdo chtějí hlavou zeď prorazit. Týlní část její hlavy se střetla s jedoucím automobilem. I když autu nijak neuškodila, řidič nehodu zaznamenal, zastavil a vydru v bezvědomí dopravil k nám.

úřední přebírka vydry v záchranné stanici (1)

Vydra říční je pánem sama sobě, odpovědnost za sebe nese jen ona. Každý z nás někdy zatouží udělat dobrý skutek a tak se vydře poštěstilo prožít něco, o čem si mnoho našich psích a kočičích kamarádů může jen nechat zdát.

rentgen  

Mdloby spacifikovaly chudinku vydru tak, že klinické vyšetření nenalezlo kromě obrovského hematomu na týlu a přední části krku nic jiného. Ani další vyšetření (rengen, krevní testy) nedokázaly zaručit, zdali v mozku a krční míše není zásadní problém, který by tohoto divokého a nespoutaného tvora zbavil možnosti návratu do jeho skutečného života. 

CT vyšetření krku vydry 2 CT vyšetření krku vydry 1

Možná byla první vydrou v České republice, která absolvovala vyšetření počítačovým tomografem. Toto vyšetření je nezastupitelné v zobrazení důležitých nervových struktur. Vyšetření prokázalo rozsáhlý hematom svalových a podkožních oblastí spánku, týla a předního krku. V mozkové části nebyl zaznamenán žádný krevní výlev. Dále byla prokázána fraktura části druhého krčního obratle. Léčba byla zaměřena proti otřesu mozku a míchy.

vydra druhý den v léčbě

Druhý den se vydře částečně vracelo vědomí, ale stále nebyla schopna hýbat předními končetinami. Vydra s chutí přijímala potravu a vyměšovala. Třetí den  byl ve znamení velikého pokroku, přední končetiny začaly fungovat. A k radosti především všech veterinárních sestřiček se mazlila. Čtvrtý den ráno plavala v naší vaně, má však stále mírné rovnovážné a pohybové potíže. Také narážela do předmětů, které jí stály v cestě. Pátý den již síla přírody navrátila vydře vše, bohužel i její divokost a nespoutanost. Náhle procitla a obranný pud velel bojovat proti všem dvounožcům a čtyřnožcům co se v jejím okolí ukázali. Léky naštěstí stále dobře přijímala v potravě. Nastal čas se s vydrákem rozloučit. Plnou rekonvalescenci  prožil v záchranné přírodovědné stanici Vlašim. Ve vedlejším kotci našemu vydrákovi dělala společnost vydří slečinka… 

Odvoz do záchranné stanice

19.3.2015 je přelomové datum příběhu, v tento den byl vydří sameček vypuštěn ochránci přírody ze záchranné stanice Vlašim. Byli jsme při tom. Vydrák se na svobodu vůbec netěšil, alespoň soudě dle vynaloženého úsilí na vypuzení z přepravní bedny. Nakonec transportní box musel být potopen a vydrák konečně vyplaval, zůstaly po něm pouze malinké bublinky na hladině.

 Po vydře zůstaly jen malé bublinky na hladině

Mysleli jsme, že vylezl u protějšího břehu a vydýchává stres. Při přiblížení jsme ale našli pouze velikou nutrii.

nutrie v novém vydřím rybníku

Po vydrákovi se slehla zem, resp. zavřela voda. Přejeme mu již méně dobrodružný život a hodně potomků!

Tomáš Fiala