Vizity

Čím jsem výjimeční

Jako jedno z mála českých veterinárních pracovišť pořádáme pravidelné polední vizity. Probíráme na nich diagnostiku a terapii hospitalizovaných pacientů, ale také komplikovaných pacientů ambulatních. Na vizitách se rozdělují úkoly, dohadují další postupy. Jsou zde také sdělovány nové poznatky a zkušenosti, prezentovány zajímavosti, řešeny provozní problémy.
Vizity nejsou pouze nedílnou součástí naší lékařské práce, jsou také nedílnou součástí našeho vzdělávání.