Víte, že existuje infekční rakovina?

Zajímavé případy

Někdy v mladší době kamenné, zhruba 6000 let před naším letopočtem, onemocněl první pes zvláštním druhem rakoviny, svou chorobu předal dalším psím souputníkům a stal se prvním úspěšným šiřitelem. Jeho vetřelecké agresivní buňky si osvojily podivnou formu nesmrtelnosti, našly způsob transplantovat se do cizích zdravých těl a úspěšně je kolonizovat. Mluvím o transmisibilním venerickém tumoru (TVT). Přenáší se především pohlavním stykem a vyskytuje se proto hlavně na psích pohlavních orgánech. Rakovinné buňky se prvotně uchytí v rance sliznice a započnou se množit, během několika málo týdnů populace dosáhne miliardových hodnot a objeví se viditelný nádor. Tento nádor se vyskytuje celosvětově, ale asi má rád teplo a tak je spíše typický pro tropické a subtropické pásmo. Například u nás tuto nemoc téměř neznáme.

Hejli je bosenský emigrant. Asi roční fenka se dostala v rámci záchranného programu do české rodiny / smečky. Její nová tlupa zahrnuje další dva psí členy a samozřejmě starostlivé lidské páníčky.

K nám přihopsala kvůli nepěknému útvaru vyhřezávajícímu z poševní předsíně… Už dopředu panička hlásila podezření na transmisibilní venerický tumor. Samozřejmě byla velice rozrušena obavou o své další dva psíky, zvláště o toho jednoho, co Hejli stále chce ošetřovat svým jazykem. TVT se z tohoto důvodu vzácně vyskytuje i v dutině ústní psů a chová se tam stejně agresivně, pravděpodobnost nakažení touto cestou je ale výrazně menší než při sexuálním svázání psů které je spojeno s výrazným poraněním sliznice.

Dobrou zprávou je, že tato nádorová nemoc se dá vyléčit pomocí několika dávek cytostatických léků. V současnosti je lékem volby vincristin. Samozřejmě existují i případy spontánní regrese nádoru, ale stabilní fáze nádoru je dlouhá a spontánní vyzdravění nejisté. Také vzácně dochází k rozšíření do těla (metastazizaci).

Hejli prodělala šestitýdenní kůru cytostatickým lékem vincristin. Zajímavostí bylo, že spolu s regresí nádoru v poševní předsíni došlo i rychlé redukci virové papilomatózy v dutině ústní (při příchodu měla několik výrazných bradavic na pyscích a dásních).

Vetřelecká rakovinná kolonie starobylého transmisibilního venerického tumoru, prominující z poševní předsíně.

Pomocí stěru cytologickým kartáčkem se objevil tento typický nález. TVT buňky – cytologicky patří do skupiny kulatobuněčných neoplazií (původem se jedná o histiocyty). Basofilnější cytoplasma často obsahuje malé vakuoly. Typická jsou i kulatá jádra. Uprostřed jsou buňky v mitóze (rozpoznatelné chromozómy). V roztěru jsou patrné i zánětlivé buňky (neutrofily a malé lymfocyty).

Obraz po páté dávce vincristinu. Došlo k výrazné redukci nádorové masy.

Cytologický stěr kartáčkem z místa viz obrázek č.4. V roztěru jsou rozpoznatelné pouze epitelie poševní sliznice a neutrofily. Po nádorových buňkách pátráme marně.

Oblast sliznice poševní předsíně v době šesté dávky vincristinu. Jsou patrné změny po regresi nádoru.