Týmové řešení pacientů

Naše služby

Většina pacientů nemá na čele napsáno co jim je a existuje mnoho chorob, které mají nespecifické až zavádějící příznaky. Proto je někdy cesta k diagnóze náročná a složitá. Naštěstí máme početný tým specialistů a jak známo – více hlav více ví.


Veterinární nemocnice AA-Vet disponuje širokým a velmi stabilním kádrem. Pracujeme spolu už dlouho, známe skutečně dobře své znalosti a práci v týmu máme zažitou z každodenní praxe. Díky poradám, konzultacím a zejména vizitám se nad každým hospitalizovaným a mnohými ambulantními pacienty zamýšlí více než jeden lékař. Hodnotíme dosavadní postup, diagnózu, doplňujeme vyšetření, vyjadřujeme se k dalšímu postupu. Díky práci v týmu nejen nabízíme pacientům opravdu komplexní péči, ale také doplňujeme své znalosti i v oborech mimo naši specializaci.  Týmová spolupráce je naší největší devizou.