Týmová spolupráce

Čím jsem výjimeční

Naše nemocnice disponuje velmi stabilním týmem. Ze současných dvanácti lékařů jich u nás sedm pracuje 10 a více let. Znalosti a dovednosti každého z nás tedy známe více než dobře a dokážeme toho plně využívat v péči o vaše zvířata.
Každý z nás se dlouhodobě zaměřuje na jeden či dva obory veterinární medicíny a u komplikovaných případů tak postupujeme podobně jako naši humánní kolegové – více odborníků na případ pohlíží z více úhlů pohledu. Využíváme k tomu jak individuální konzultace a porady, tak zejména pravidelné polední vizity.
Kromě možnosti spolupracovat při diagnostice onemocnění je další ohromnou výhodou práce v kolektivu sdělování získaných informací. Díky vstřebávání znalostí ostatních lékařů se tak každý z nás udržuje na vysoké úrovni také v oborech, které nestuduje cíleně.