Veterinární nemocnice Zahradní Město

Nezařazené

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

Adresa:

Veterinární nemocnice AA-Vet

Chmelová 2920/6

106 00, Praha 10 – Zahradní město
Zvětšit mapu

Telefon:

271 751 907, 272 652 611, 604 242789

Fax:

272 650 413

Web:

www.aavet.cz

E-mail:

obecně:

info@aavet.cz

pro kontakt konkrétních lékařů:

prijmeni_lekare@aavet.cz (např. alexa@aavet.cz)

 

Ordinační hodiny:

Po-Pá 8-12 hod. 14-20 hod., pohotovost 12-14 hod., 20-8 hod.

So-Ne (+svátky) 0-24 hod. non-stop pohotovost

Pohotovostní příplatek: denní 254 Kč, noční 560 Kč

Pacienti v terapii řádně pozvaní na kontrolu o víkendech v době 10-17 hod. pohotovostní příplatek neplatí.

 
Kudy k nám
    autem
    MHD
Jak to u nás běžně chodí aneb než poprvé dorazíte
   Recepce
   Přednostní ošetření
   V čekárně
   Pořadí vstupu do ordinací
   V ordinaci
   Po ošetření
   Jak se objednat
       Jak provést objednávku
       Změna objednávky
Chirurgie
    Objednání se k zákroku
    Předoperační vyšetření
    Příprava na zákrok
    Převzetí zvířete před zákrokem
    Po zákroku
Hospitalizace
    Přijetí pacienta k hospitalizaci
    A jdeme bydlet …
    Kdo se o ně stará
    Jak vás budeme informovat o stavu
    Vydání pacienta do domácí péče
    Návštěvy u hospitalizovaných pacientů
Referovaní pacienti aneb když jste k nám posláni odjinud
Nákup léků, biopreparátů a krmiv na recepci
   Volně prodejné léky, doplňky, biopreparáty a krmiva
   Léky na předpis
   Nákup léků vázaných na recept předepsaných lékařem mimo AA-Vet s.r.o.
 
 
Kudy k nám:
Autem
– z Jižní spojky směr z centra na Teplice a Hradec Králové sjezd Strašnice – Zahradní město (těsně před ním jsou blízko za sebou dvě benzínové pumpy (Shel a Aral), rovně překřížit ulici V Korytech do ulice Želivecká, druhou odbočkou vpravo dále podle šipek až k zeleně oplocenému areálu. Možnost parkování ve dvoře před klinikou.
– z Jižní spojky směr od Štěrboholské radiály na Barandovský most sjezd Strašnice (těsně za výrazným „visutým“ mostem), ze sjezdu vlevo na ulici V Korytech, první opět doleva do ulice Želivecká, dále druhá vpravo a dle šipek až k zeleně oplocenému areálu. Možnost parkování ve dvoře před klinikou.
– od metra Strašnická po Průběžné až k první světelné křižovatce, zde doprava pod železniční most do ulice V Korytech, tou až k nájezdu na Jižní spojku směr Barandovský most (centrum, Brno, Plzeň), za tímto nájezdem první doleva do ulice Želivecká a druhou doprava dle šipek až k zeleně oplocenému areálu.
– z Hostivaře Švehlovou až k místu kde se stáčí pod Jižní spojku a končí. Před benzínovou pumpou doleva do ulice Topolová, u obchodního střediska Cíl doprava do ulice Jabloňová, rovně okolo Polikliniky Zahradní Město až k jejímu konci vústěním do ulice V Korytech, zde doprava a třetí znovu doprava do ulice Želivecká, druhou opět doprava a dále dle šipek až k zeleně oplocenému areálu.
 
 
MHD
– Z metra Strašnická – autobusy č. 188, 196, 506 a 609 do zastávky Želivecká, vlevo přes sídliště stále rovně až k zeleně oplocenému areálu.
– Z metra Skalka – autobusy č. 195 do zastávky Poliklinika zahradní město, z Jabloňové vpravo dolů za pizzerií Arnika přes park až k zeleně oplocenému areálu. Vlevo podél hradby sejdete k hlavní bráně.
– tramvaje číslo 22, 26, 57 a 59 nebo autobusy číslo 138, 175, 177 a 269 do zastávky Zahradní město a odtud pěšky nebo autobusem č. 195, po té jako z metra Skalka.
 

Jak to u nás běžně chodí aneb než poprvé dorazíte:
Recepce
Každá návštěva naší nemocnice začíná a končí na recepci. Proto se vždy po příchodu nejprve ohlaste u recepčního pultu. To platí i pro pacienty předem objednané! Sestřička na recepci najde v počítačové kartotéce kartu vašeho zvířete a vloží ji do počítačové “čekárny”. Pokud je zde zvíře poprvé, zavede kartu novou. Jste-li klienti Ambulance Jižní Město v Tererově ulici, sdělte toto recepční, kartu už máte neboť kartotéka obou pracovišť je společná. Pokud už jste u nás byli, máte v záhlaví účtu z některého z dřívějších ošetření vytištěn čárový kód. Když jej recepční poskytnete, najde kartu vašeho zvířete rychleji.

Přednostní ošetření
Pokud považujete stav vašeho zvířete za natolik vážný, aby vyžadoval přednostní ošetření, sdělte to prosím neprodleně recepční, zajistí vše potřebné. Stejně tak oznamte i pokud sebou máte malé děti.

V čekárně
Tím jste zaregistrováni jako čekající a můžete se se svým zvířetem posadit v čekárně. Pro zkrácení čekání zde stále běží televizní program, můžete si půjčit časopis, dostupné je i free wi-fi připojení. Pro děti zde máme dětský koutek.
Pokud čekáte jinde než v čekárně (před nemocnicí, v autě, jdete na krátkou procházku), vždy to prosím hlaste recepční.

Pořadí vstupu do ordinací
Pořadí v jakém budou bráni pacienti do ordinací určuje vždy lékař. Přednost mají akutní případy a objednaní klienti. Pacienta zve do ordinace vždy sestra, lékař, případně vás upozorní přímo recepční. Pacienti, kteří jdou za konkrétním lékařem, mohou čekat déle. Pokud se v průběhu čekání stav pacienta zhorší nebo máte jiný závažný důvod k přednostnímu ošetření, sdělte to prosím na recepci.

V ordinaci
Až na vás přijde řada, budete zavoláni do ordinace. Zde bude vaše zvíře vyšetřeno a ošetřeno. Pokud je nezbytné některé z přístrojových vyšetření, je vhodné specializované vyšetření u některého z přítomných lékařů nebo se čeká na výsledky laboratorních vyšetření, může být vyšetření přerušeno a vy požádáni zda uvolníte ordinaci pro další pacienty a počkáte v čekárně. Pacienti v řešení mají při dalším ošetřování přirozeně přednost.
Pokud je to nezbytné, může být zvíře hospitalizováno. Co vás v takovém případě čeká je popsáno v samostatném oddílu.

Po ošetření
Je-li ošetření vašeho zvířete u konce, lékař vás odkáže zpět na recepci. Počkejte v čekárně, než ošetřující lékař dokončí váš účet a odešle jej recepci. Až se tak stane (nejste-li na to zvlášť upozorněni, zpravidla se jedná jen o několik minut), recepční vás sama zavolá. Kromě účtu vám bude na recepci vydána i většina léků a vysvětleno jejich použití. Na recepci můžete také zakoupit některé volně prodejné léky nebo krmení.
Na závěr od vás recepční přijme částku za ošetření. Platit můžete v hotovosti nebo platební kartou. Pokud z nějakého důvodu nemůžete zaplatit za ošetření nebo předpokládáte, že nemáte sebou dostatečnou hotovost, považujeme za slušné, když nám tuto skutečnost oznámíte před ošetřením. Lékař může v takovém případě přizpůsobit rozsah vyšetření této skutečnosti nebo žádat jiné záruky, že nám částka za ošetření bude uhrazena. Ošetření “na fakturu” nepovažujeme za standardní.
Pokud vám ošetřující lékař sdělil přibližný termín nejbližší kontroly, můžete se na recepci rovnou objednat. Objednat se můžete také k případnému chirurgickému zákroku. Objednání v blízkých termínech však již nemusí být možné.

Jak se objednat
Ke všem typům vyšetření a ošetření, preventivní nevyjímaje, se lze v naší nemocnici objednat. K většině specializovaných vyšetření, zejména jsou-li prováděna v anestezii, a ke všem chirurgickým zákrokům je vždy nezbytné se objednat. Objednáni jste jen tehdy, pokud vám recepční oznámí přesný den a čas objednání a přímo vám sdělí, že jste objednáni. V případě, že je objednávkový plán zaplněn, může vám být jen doporučena hodina, kdy je pravděpodobné, že budete čekat nejkratší dobu. V tom případě ovšem nejste objednáni a nebudete ošetřeni přednostně. Ujistěte se prosím o své objednávce, předejdete případným nedorozuměním. K některým lékařům se na jejich přání nelze objednat na konkrétní čas.

Jak provést objednávku
Objednávku lze provést dvojím způsobem – telefonicky nebo přímo na recepci. K objednávkám prosím nepoužívejte email či fax. Recepční najde v rozpisu vhodné datum a hodinu a jasně vám je sdělí. Dále vás požádá o nacionále, nutné údaje o zvířeti, o shrnutí účelu vaší návštěvy a o telefonní číslo, na kterém vás můžeme kontaktovat v případě, že dojde ke změně objednávky.

Změna objednávky
Objednávka může být z naší strany změněna pouze z důvodu nemoci lékaře nebo změny služeb z jiných podstatných důvodů. V případě chirurgických zákroků ještě můžete být požádáni o změnu objednávky v případě, že se objeví jiný pacient u něhož by hrozilo prodlení. Vzhledem k tomu, že si vás velmi vážíme snažíme se, aby ke změnám objednávek docházelo skutečně výjimečně.
Pokud vy zjistíte, že se vám termín objednávky nehodí, oznamte to prosím recepci ať zbytečně neblokujete místo jiným. Za slušnost považujeme i omluvu, pokud zjistíte, že se k ošetření nemůžete dostavit v den vyšetření či zákroku.

Chirurgie:
Objednání se k zákroku
Ke všem chirurgickým výkonům je nezbytné se objednat. Objednávky provádějte na recepci a s dostatečným předstihem. Některé zákroky provádí jen konkrétní chirurgové a objednávku je tedy nutno přizpůsobit jejich plánu operací. Kromě některých preventivních zákroků je vždy nezbytné se předem dostavit k vyšetření. V odůvodněných případech (např. velká vzdálenost bydliště) lze domluvit jiný postup.

Předoperační vyšetření
Většině zákroků (včetně preventivních) předchází předoperační vyšetření. Rozsah a termín předoperačních vyšetření určuje vždy operatér, samozřejmě po dohodě s majitelem zvířete. Pokud majitel nesouhlasí s provedením vyšetření, která operatér považuje za nezbytná, může chirurg odmítnout zákrok provést.
Po provedení předoperačních vyšetření je zvolen optimální postup (postupy) zákroku a odhadnuta jeho přibližná cena. Pokud vám vyšetřující lékař odhadovanou cenu z nějakého důvodu nesdělí, určitě se dotažte a bude vám odpovězeno. Přesnou cenu předem stanovit nelze, neboť doba zákroku ani množství spotřebovaného materiálu nejsou ani u totožných zákroků konstantní.

Příprava na zákrok
Před zákrokem zvíře asi 16-24 hodin nekrmte, cca 3-5 hodin předem odeberte i vodu (v horkých dnech možno čistou vodu ponechat). Pokud došlo ke změně ve zdravotním stavu zvířete (objevily se nové obtíže, zmizely obtíže, které byli důvodem zákroku), tuto skutečnost sdělte lékaři při převzetí zvířete k operaci. Pokud předpokládáte, že nové skutečnosti mohou mít vliv na provedení zákroku, konzultujte to s námi co nejdříve telefonicky nebo přijďte k dalšímu předoperačnímu vyšetření.

Převzetí zvířete před zákrokem
Pokud není domluveno jinak, pacienta je nezbytné přivést v den zákroku na 8,00 hod. ráno. Pacient je vyšetřen, jsou dohodnuty podrobnosti a podepsán souhlas s provedením chirurgického výkonu. Pak je zvíře přijato na hospitalizaci, kde je zahájena předoperační příprava (podávání léků, infusní terapie, …). V průběhu dne je pacient podroben chirurgickému výkonu. Pořadí v jakém budou pacienti operováni určuje chirurg.

Po zákroku
Po zákroku je pacient umístěn na hospitalizaci do pooperačního boxu, kde se vzbudí z anestezie. Do domácí péče je vydán až když je zcela bdělý a je zřejmé, že je minimalizováno riziko komplikací. V odůvodněných případech může být zvíře hospitalizováno i několik dní po zákroku.

Hospitalizace:
Většinu pacientů ošetřujeme tzv. ambulatně, majitel je přivede, pacient je ošetřen a zase oba odcházejí domů. Někteří pacienti však vyžadují delší intenzivní péči, je nezbytné je podrobit podrobnějšímu monitoringu, opakovaným vyšetřením či ošetřením, aplikacím léků a pod. Tato zvířata jsme připraveni hospitalizovat.

Přijetí pacienta k hospitalizaci
Pokud je nezbytná hospitalizace pacienta, lékař vás předem informuje o její předpokládané délce a nákladech. Tyto náklady zpravidla zahrnují nejen vlastní péči o pacienta, ale i plánovaná vyšetření a spotřebovaný materiál. Pokud jsou nezbytné úkony, které by tuto částku významně navýšili, telefonicky vás kontaktujeme a předem se domluvíme. To se samozřejmě týká i neplánovaných chirurgických zákroků. Ve většině případů požadujeme před zahájením hospitalizace složení finanční zálohy ve výši až 100% předpokládaných nákladů.
Před přijetím pacienta na hospitalizaci je podepsán souhlas s hospitalizací. Jakási smlouva ve které si navzájem potvrzujeme, že jsme si sdělili všechny důležité informace. Pokud něčemu nerozumíte nebo s něčím nesouhlasíte, je dobré, když se nejasnosti vyřeší ještě před jejím podpisem. Také je velmi vhodné zkontrolovat vaše telefonní čísla, abychom vás mohli v případě potřeby co nejsnáze kontaktovat.

A jdeme bydlet …
Následně je zvíře přemístěno na hospitalizaci. V naší nemocnici jsou pro tento účel připraveny dvě místnosti, jedna pro pacienty neinfekční a chirurgické a druhá pro pacienty infekční. Obě jsou vybaveny kotci, které jsou dobře omyvatelné a desinfikovatelné a samozřejmě i dobře přístupné a pro zvíře pohodlné. Pokud tomu nebrání stav zvířete nebo terapeutický postup, zvířata jsou pravidelně krmena a napájena. Psi jsou venčeni, kočky mají v kotci toaletu. Protože s pacientem musíme po dobu hospitalizace zpravidla poměrně intenzivně pracovat, je v našem zájmu zvládat komunikaci a manipulaci se zvířetem co nejlépe a bez zbytečných stresů pro obě strany. Proto se nemusíte bát, že bychom se k vašemu miláčkovi nechovali tak jako by to byl náš vlastní.

Kdo se o ně stará
Každé hospitalizované zvíře má svého ošetřujícího lékaře, který určuje terapii, vyšetření a komunikuje s majitelem. Protože však nemůže být v nemocnici stále, je z každé směny vždy určen jeden lékař, který má na starosti hospitalizované pacienty. Tento lékař odpovídá za to, že bude určená terapie správně prováděna, reaguje na změny ve stavu a v případě potřeby kontaktuje ošetřujícího lékaře nebo majitele. Stav hospitalizovaných pacientů je probírán na každodenních vizitách, při předávání služby a v případě potřeby i kdykoli, je-li tomu třeba.

Jak vás budeme informovat o stavu
V průběhu hospitalizace se můžete pravidelně telefonicky informovat o stavu vašeho zvířete. Zpravidla směřujeme telefonáty na dobu mezi 7,30-8,00 hod. ráno, kdy je majitel informován lékařem z noční služby a dobu mezi 12,30-14,00 hod. po polední vizitě, kdy je informován ošetřujícím lékařem. V případě, že se vám to nehodí, zvíře je ve vážném stavu, který vyžaduje pravidelnější zprávy, nebo to vyžadují jiné okolnosti, můžete samozřejmě volat i mimo tyto hodiny. Vzhledem k vytížení našich lékařů se může stát, že ošetřující lékař nebude v době vašeho telefonátu k dispozici. Pak je zpravidla nejjednodušší zanechat na recepci vzkaz s telefonním číslem na kterém budete k zastižení a lékař vám při vhodné příležitosti zatelefonuje sám. Sami telefonujeme také pokud se přihodí něco významného, potřebujeme s vámi konzultovat některá rozhodnutí, nebo to ošetřující lékař považuje z jiného důvodu za vhodné. Existuje-li období, kdy volat nemáme (noční hodiny, pracovní směna, …) sdělte to prosím recepci nebo ošetřujícímu lékaři.
V průběhu telefonátu vám je co nejlépe popsán stav zvířete, jeho vývoj od posledního telefonátu a očekávání v nejbližších hodinách. Dále je s majitelem konzultován další postup, změny v terapii, doporučená vyšetření a pod., případně doby, kdy bude pacient vydán do domácí péče. Majitel je současně informován o aktuální výši účtu (zpravidla k aktuálnímu dni 8,00 hod. ráno). Pokud vám lékař z nějakého důvodu tuto částku opomene sdělit, optejte se prosím cíleně vy.

Vydání pacienta do domácí péče
Pokud je dohodnuto vydání pacienta, bývá zpravidla dohodnut i přibližný čas kdy bude předán. Lékař, který vás o tomto informuje by vám měl také sdělit aktuální výši účtu. Pokud tak neučiní, požádejte ho o to. Předejdete případným nedorozuměním později. Sdělená částka představuje skutečné náklady a není v ní zohledněna záloha. Ta bude odečtena až na recepci. V případě delších pobytů některých pacientů v naší nemocnici vás můžeme požádat také o průběžné uhrazení nákladů. Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, předpokládáme, že nám bude s vydáním zvířete do domácí péče uhrazena celá částka za hospitalizaci (po odeočtení zálohy). Pokud z nějakého důvodu nemůžete částku uhradit celou, sdělte to prosím ošetřujícímu lékaři předem, nejlépe předem celé hospitalizace. Zatajení této informace považujeme za porušení slušného jednání.
S vydáním pacienta obdržíte také léky a rozpis domácí péče. Nezbytné je také stanovení nejbližší návštěvy. Zpravidla vás také informujeme o problémech, kterým můžete doma čelit. Jelikož nelze vždy postihnout úplně vše, je vám k dispozici možnost telefonické konzultace v kteroukoli denní či noční hodinu. Případně můžete se zvířetem přijet.

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů
Mnozí majitelé mají zájem své hospitalizované zvíře navštívit. Pokud však k tomu neexistují závažné důvody (např. zvířata v kritickém stavu) zpravidla toto nedoporučujeme. Je nezbytné si uvědomit, že zvíře přeci jen na hospitalizaci trpí odloučením do svých páníčků. Dle našich zkušeností většina zvířat během 12-36 hodin tento stav akceptuje a každé připomenutí jej vrací opět na začátek.

Závěrem
Jak již vyplynulo z výše uvedeného, jsme si vědomi, že hospitalizace zvíře stresuje. Proto nám důvěřujte, že s vaším miláčkem zacházíme maximálně ohleduplně, hospitalizujeme jen zvířata u kterých je to skutečně nezbytné a délku pobytu u nás zbytečně neprodlužujeme.

 

Referovaní pacienti aneb když jste k nám posláni odjinud:
Jako referenční pracoviště běžně ošetřujeme pacienty, které k nám na vyšetření poslali jiní veterinární lékaři. Protože se většinou jedná o komplexní a složitější vyšetření, je zpravidla vhodné se předem objednat. Je-li stav pacienta urgentní, můžete přijet i bez objednání, ale určitě nás předem telefonicky informujte, aby se nemohlo stát, že odborník, který u nás danou problematiku řeší, nebude přítomen. Také se prosím obrňte trpělivostí, někdy je potřeba na vyšetření počkat.

Veterinář, který vás k nám posílá, by vám měl připravit lékařskou zprávu. Tato by měla obsahovat souhrn dosavadních ošetření a vyšetření, včetně aplikovaných léků, případné požadavky na vyšetření a kontakt na kterém ho můžeme zastihnout (telefon, e-mail, …). Důležitou součástí jsou i výsledky provedených laboratorních vyšetření, RTG snímky, záznam sonografického vyšetření a pod. Máte-li k dispozici výsledky od jiných veterinářů, než který vás k nám poslal, vezměte je také. Jednak nebudeme muset zbytečně opakovat některá vyšetření a u vyšetření, která přeci jen zopakovat musíme, můžeme porovnat naše výsledky s výsledky staršími a zhodnotit tak vývoj situace.

Nezbytnou podmínkou je, aby vyšetření byla přítomna osoba, která zná stav zvířete, počátky onemocnění a jeho vývoj. Je mnoho informací, které nám zvíře sdělit nemůže, ale jeho majitel ano!

 

Nákup léků, biopreparátů a krmiv na recepci:
Abychom vyšli našim klientům maximálně vstříc, je naše nemocnice je vybavena poměrně rozsáhlou lékárnou. Pokud vám tedy lékař předepíše nějaké léky, zpravidla si je i můžete zakoupit v recepci. Ušetříte si tak nejen cestu do lékárny, ale u některých léků i komplikované shánění.

Volně prodejné léky, doplňky, biopreparáty a krmiva
Volně prodejné léky, doplňky a biopreparáty si můžete nakoupit přímo, ať už při odchodu po ošetření nebo i bez ošetření, přímo u pultu, jako v kterémkoli jiném obchodě. Stejně tak si můžete nakoupit i krmení a to jak běžné, tak speciální klinické diety. Ve všech případech vám při prodeji pomůže zkušený personál. V případě nejasností vám může pomoci také některý z lékařů.
Ač máme velmi široký sortiment zboží, nejsou kapacity našeho skladu nekonečné. Zboží, které nemáme skladem vám rádi objednáme. Zpravidla je dodáno během 24-48 hodin.

Léky na předpis
V případě léků vázaných na předpis už samozřejmě není možné je prodávat volně. Užívání léku musí stanovit některý z našich lékařů, který tuto skutečnost zanese do lékařské dokumentace, informuje vás o způsobu užívání a instruuje recepční. Pokud je vaše zvíře v dlouhodobé terapii nějakým lékem, můžete si lék zakoupit přímo u pultu na recepci a je možné přijít i bez zvířete. Recepční si vyhledá kartu zvířete, ověří, zda je lék skutečně indikován a zanese do dokumentace co a v jakém množství vám bylo prodáno. I v tomto případě vám bude prodáno pouze množství léku úměrné předpokládané spotřebě pacientem. U některých léků je možno najednou prodat jen omezený počet balení.

Nákup léků vázaných na recept předepsaných lékařem mimo AA-Vet s.r.o.
Pokud vám dochází lék předepsaný lékařem, který není zaměstnancem naší nemocnice, můžete si jej u nás zakoupit, je však nezbytné písemné dobrozdání vašeho lékaře, případně recept. V akutních případech postačí telefonické doporučení s dodatečným dodáním receptu. Pokud vám lék nebyl indikován lékařem, nebo nemáte jeho dobrozdání či recept, nepožadujte prosím jeho prodej. Nemůžeme vám vyhovět. To se týká i léků jako jsou antibiotické ušní kapky, sedativa a pod. V případě akutních obtíží, není-li váš lékař k dispozici, je nezbytné přijít i se zvířetem a podrobit jej vyšetření naším lékařem.