Terezka

Zajímavé případy

Jednoho dne přišla s krvavým průjmem a zvracením. Stav se po 2 denní symptomatické léčbě zlepšil, ovšem jen nakrátko. Hned další den začala zvracet a byla velmi unavená a slabá (téměř nedošla k nám po svých). To bylo velmi divné. Terezku navíc začalo hodně bolet bříško. Normálním klinickým vyšetřením se kromě bolestivého bříška nic nenalezlo. Krevní testy, kromě velmi vysoké hladiny kyseliny močové, žádné významné odchylky neukázaly. Až sonografické vyšetření odhalilo větší nádor pravé nadledviny a v jeho okolí volnou tekutinu. Střeva se sonograficky jevila úplně normální.
Proč Terezka má tak bolestivé bříško a střevní pohyb a vzhled je normální? Proč je hladina kyseliny močové tak moc zvýšena? Mohl by na tom mít podíl nádor pravé nadledvinky? Tři základní otázky musely dostat odpověď, abychom Terezce mohli pomoci.
V první řadě je nutné se zamyslet nad funkcí nadledviny. Jedná se o orgán produkující důležité hormony, které ovlivňují široké spektrum životních funkcí. Nejdůležitější je regulace minerální výměny a energetických pochodů, ovlivňují vegetativní (na vůli nezávislou) nervovou soustavu. Vidíme tedy, že narušená funkce nadledviny by mohla způsobit veliké problémy v tělesných pochodech. Nadledviny však nijak hladinu kyseliny močové neovlivňují. Vysokou urikémii vidíme při určitých jaterních problémech a při závažném rozpadu buněčných tkání! Některé nádory jsou provázeny vysokým buněčným rozpadem.
Jak ale zdůvodníme bolestivost bříška? Nádory, zvláště ty rychle rostoucí jsou velmi křehké a prokrvené (vynutily si veliký přívod živin). Pokud jsou náhle vystaveny výraznější změně působících sil, může dojít k prasknutí a i závažnějšímu krvácení. Nadledviny jsou v dutině břišní uloženy v prostoru pod páteří, kterému říkáme retroperitoneum. Od ostatních orgánů je oddělen blánou. Proto pokud by zde došlo ke krvácení, nedojde k výlevu krve
do celé dutiny břišní. Celá dutina břišní je prostoupena receptory bolesti. Vhledem k sonografickému nálezu tekutiny v okolí pravé nadledviny, musíme usuzovat na krvácení v prostoru retroperitonea.
Sestavili jsme si tedy teorii co se odehrálo: Terezce vyrostl na pravé nadledvince nádor, který náhle praskl a působí jí hroznou bolest. Z takové bolesti může i zvracet, být velmi unavená a mít zátěžovou intoleranci. Je ale možné, že stav je daleko vážnější. Vzhledem k absenci zvýšené
hladiny jaterních a svalových enzymů, normálnímu minerálnímu profilu a ostatním fyziologickým hodnotám, negativnímu rtg nálezu na kostech a plicích anormálnímu krevnímu tlaku, jsme se rozhodli pro konzervativní terapii. Nasadili jsem silné utišující léky a heparin, který by měl eliminovat možnost vzniku trombózy.
Stav Terezky se ale výrazně nezlepšil. I když nic neukazovalo na možnost trombózy, rozhodli jsme se bříško zrevidovat chirurgicky. Hlavním důvodem byla revize střev a jejich krvení – báli jsme se trombózy mezenteriální tepny. Nechtěli jsme ale nádor odstranit, protože zákrok byl extrémně rizikový. Terezka pravděpodobně má větší šanci žít s nádorem, než přežít vyjmutí takto změněné nadledviny. Musíme nejdříve zvážit možná rizika a vybrat to nejlepší řešení…
Operací se potvrdil problém pouze v pravém retroperitoneu, tj prasknutí novotvaru spojené s krevním výlevem. Nyní jsme mohli být již klidnější, potvrdili jsme příčinu problému. Nezbývá nic jiného než čekat jak Terezka se s nemocí popere.
Naštěstí se Terezce po 3 dnech ulevilo a opět začala dělat radost nám a hlavně své majitelce. Víme, že Terezka má velký problém, který může velmi rychle skončit špatně. Nicméně věříme, že při určité léčbě a s danými omezeními bude život Terezky kvalitní a ještě přinese hodně zážitků jí i
jejím společníkům.
Držíme jí palce!