Rohovkové plastiky

Čím jsem výjimeční

Rohovkové plastiky po těžkých zánětech rohovky, po poraněních apod. řešené pomocí autologních štěpů (štěpy pocházející přímo od pacienta) jsou relativně běžné, byť na nástrojové vybavení a zkušenost oftalmochirurga náročné techniky. Tento typ operací provádí v ČR určitě 5-6 klinik. Jako pravděpodobně jediní v ČR používáme navíc v naší nemocnici rutinně i xenologní transplantáty (štepy od jiného živočišného druhu) a jsme tak schopni řešit i velmi rozsáhlé a devastující poranění rohovky, které za pomoci autologních štěpů řešitelné nejsou. Díky tomuto postupu výrazně zvyšujeme šanci pacienta na zachování oka jako takového a na návrat zraku.

Garantem tohoto zákroku je MVDr. Petr Gbelec