Přednášky + výuka

Naše služby

Naše pracoviště funguje jako výukové pracoviště VFU v Brně, v průběhu roku u nás tak praktikují studenti této university nebo i jiných zahraničních universit. Kromě toho naši lékaři pravidelně přednášejí na různých sympoziích či vzdělávacích akcích, publikujeme v odborných časopisech i na internetu. Již více než deset let připravujeme chovatelskou poradnu pro ČRo2 Praha.