Plastiky u těžkých deformit víček

Čím jsem výjimeční

Plastiky u těžkých deformit víček jsou velmi komplikovanou záležitostí vyžadující komplexní přístup k problému. Díky dlouholeté zkušenosti a erudici jsme schopni pomoci i pacientům, kteří již podstoupili několik operací, jež prozatím nevedly k očekávanému úspěchu. Jsme schopni provádět složité přesuny kůže či kožních štěpů v oblasti víček a tváře a tím docílit požadovaného efektu.

Garantem tohoto zákroku je MVDr. Petr Gbelec