MVDr. Petr Gbelec

lékaři

Kontakt: gbelec@aavet.cz

Vzdělání:
promoval na VFU v Brně 1994

Na AA-Vet působí od: v roce 1997 spolu s MVDr. Najmanem založil Veterinární nemocnici AA-Vet, od té doby ji společně vedou a rozvíjí

Pracovní zkušenosti a stáže:
8/1994 – 3/1997 zaměstnán na pohotovostní klinice v Praze
stáže:
Animal Medical Centre, New York, USA
ESAVS, Toulouse, Francie
Animal Health Trust, Newmarket, UK

Specializace:
věnuje se téměř výhradně oftalmologickým pacientům
hlavní zaměření: mikrochirurgie oka a jeho okolí (plastiky víček, rohovky; operace šedého zákalu; glaukom)

Zájmy a zvířata:
aktivně pořádá společenské a sportovní akce všeho druhu, sport jakýkoliv, 2x kočka, pes AUO, 2x kůň, morčata, děti

Profesní členství, přednášková a publikační činnost:
ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology)
KVL (Komora veterinárních lékařů ČR)
ČAVLMZ (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat)
člen Komise pro posuzování Dědičných očních vad

Články:
pravidelně přispívá do odborných i zájmových časopisů, kde se formou populárně naučných článků snaží o propagaci moderních trendů ve veterinární medicíně
08/2005 Anatomie, fyziologie a funkce rohovky, Veterinářství
12/2006 Nasální trichiáza a redundantní časa u brachycefalických plemen – chirurgické řešení, Veterinářství
02/2008 Kombinace operačních technik při řešení smíšeného entropia a ektropia u anglického kokršpaněla, Veterinářství
01/2010 Dermoid a mikrochirurgie povrchu rohovky – časopis Komory vet. Lékařů Slovenské republiky
10/2013 Amniová membrána – možnosti použití ve veterinární oftalmologii – Veterinářství,
03/2015 Řešení korneálních defektů pomocí xenogenních náhrad – retrospektivní pohled, Veterinární klinika
01/2015 Akutní bulózní keratopatie u kočky
03/2018 Chirurgie katarakty u klokana, Veterinární klinika
03/2020 Onemocnění očí u krátkolebých plemen – možnosti řešení – Veterinární klinika
03/2021 Sledované oční vady review Veterinární klinika
06/2021 Známé a předpokládané dědičné onemocnění očí u psů a koček – základní informace k problematice pro veterinární praktiky Veterinářství

Přednášky:
2003 Eosinofilní keratitis – Sympozium společnosti Cymedica
2003 Primární luxace čočky – Toulouse
2003 Dermoid – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové
2004 Trauma oka – Sympozium společnosti Cymedica
2006 Základy mikrochirurgie – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové
2007 Primární luxace čočky – případ Jagtteriér, zkoušky posuzovatelů Dědičných očních vad
2007 Chirurgie oka u brachycefalických pacientů – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové
2007 Traumatické léze – oko a okolí – Konference KVL ČR, Brno
2010 Onkologický pacient v oftalmologické praxi – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové
2011 Rekurentní vřed – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové
2012 Využití amniového flapu v řešení hlubokých rohovkových vředů – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové
2012 Použití nitrooční náhrady ISP u slepého oka – výroční konference ČAVLMZ Hradec Králové
2005, 2006, 2008, 2010 Přednášky pro studenty Veterinární a Farmaceutické Univerzity Brno
2014 Ultrasonografie jako diagnostický nástroj v oftalmologii zvířat
2014, 2015 spolupráce na pořádání Oftalmologického semináře pro veterinární lékaře – chirurgie rohovky, workshop KVL ČR
2018 Onemocnění oka u koček – Seminář pro chovatele koček
2020 Dědičné vady – seminář pro veterinární asistenty