Historie AAVET

1994

V červenci 1994  odpromovali  MVDr. Karel Najman a MVDr. Petr Gbelec, budoucí zakladatelé kliniky AA-Vet,  spolu s MVDr. Hanušem Velebným, jejich budoucím společníkem na Fakultě všeobecného veterinárního lékařství brněnské Veterinární a farmaceutické Univerzity.   

1994-1996

MVDr. Karel Najman a MVDr. Petr Gbelec nabírají zkušenosti ve veterinární klinice s nonstop provozem v Praze Libni. Toto pracoviště byla pro oba výborná škola vzhledem k velkému množství pacientů, rozsahu poskytované veterinární péče a přístrojového vybavení. Na tehdejší dobu šlo bezpochyby o jedno z nejlepších veterinárních zařízení v zemi. MVDr. Hanuš Velebný pracuje na vyhlášené plzeňské veterinární klinice. 

Při společných diskuzích o dalším směřování veterinární medicíny malých zvířat v České Republice se poprvé objevil nápad na založení vlastní kliniky využívající pokud možno veškeré dostupné diagnostické a terapeutické možnosti doby.  Tato představa pozvolna dostávala konkrétní podobu. Přípravy a hledání vhodného místa nakonec trvaly necelý rok. V roce 1996 se krátce pracovně setkávají společně Petr Gbelec, Karel Najman a Tomáš Fiala na klinice v pražské Libni.

1997 

Začátkem dubna otevřela Veterinární klinika AA-Vet Zahradní Město poprvé své dveře. Ordinuje se pouze ve dvou lidech (dr. Najman, dr. Gbelec). Přístrojové vybavení již od prvních dnů zahrnovalo ultrazvukový přístroj, EKG přístroj, biochemický analyzátor, výkonný RTG přístroj a zubní ultrazvuk.

Po dvou měsících nastoupili dvě veterinární asistentky. Jejich příchodem se dá již skutečně mluvit o „Klinice“.  Začátek byl náročný nejen materiálně, ale i psychicky. Partneři se najednou museli vyrovnat s odpovědností nejen za sebe a svou medicínsky odvedenou práci, ale i za zajištění dobrých životních podmínek prvních zaměstnanců a úspěšný rozvoj firmy. 

Ordinuje se na ploše 40m2, zahrnující ordinaci, rtg a souběžně zákrokovou místnost, čekárnu a kancelář se skladem.

1998

Jsou pronajaty další prostory a veterinární klinika rozšiřuje podlahovou plochu na 110 m2. Tím se zvýšil počet používaných místností na dvě ordinace, kancelář, čekárnu a RTG místnost. Dále vznikl operační trakt – přípravna, sterilní sál, laboratoř, sklad a hospitalizace.

Na podzim nastoupil MVDr. Tomáš Fiala – nový společník. 

MVDr. Karel Najman se profiluje v oboru kardiologie a externě zajišťuje kompletní kardiologické a sonografické vyšetření pro další velká veterinární pracoviště (klinika Vedilab v Plzni, Veterinární nemocnice v Českém Brodě). 

1999 

V únoru jsme otevřeli pobočku na Jižním Městě – Ambulance Tererova, která má plošně cca 50 m2 – čekárnu, velkou ordinaci, zákrokovou místnost a zázemí se skladem.

V létě nastoupil MVDr. Hanuš Velebný – budoucí společník a MVDr. Jaroslava Šeflová.

2000

Od 1.1. fungujeme jako AA-VET s.r.o.. Firmu založili MVDr. Tomáš Fiala, MVDr. Petr Gbelec, MVDr. Karel Najman a MVDr. Hanuš Velebný. 

Na jaře jsme zahájili díky iniciativě MVDr. Hanuše Velebného provoz webových stránek (www.aavet.cz).  

V tomto roce jsme připojili ke stávající klinice další prostory a zvětšili tak využívanou plochu na 220m2. Přestavba nových prostor trvala do jara 2001. S kolaudací se naše veterinární péče stala nepřetržitou a začali jsme používat oficiální název Veterinární nemocnice AA-Vet.

Na podzim proběhla rekonstrukce prostor Veterinární ambulance Tererova, která významně přispěla k zvýšení komfortu jak pro klienty, tak i pro personál a bezpochyby se podepsala i na dalším nárůstu počtu pacientů.

2001

Plocha nemocnice se rozdělila na velkou čekárnu pro cca patnáct klientů, tři barevně odlišené ordinace (zelená, modrá a žlutá), RTG místnost s temnou komorou, recepci + sklad, sonografovnu, hospitalizaci infekční a neinfekční pro až dvacet pacientů, kancelář, prostornou denní místnost, přípravnu, tzv nečistý operační sál, sterilní operační sál, laboratoř a před- a pooperační hospitalizace. Plošně i personálně jsme se stali jedním z největších veterinárních zařízení v zemi. 

Od podzimu jsme začali fungovat jako výukové pracoviště pro studenty Veterinární fakulty VFU Brno.

2001-2012

 Počet lékařů se v roce 2001 zvýšil na číslo 9. V roce 2003 to už bylo 13 a na tomto čísle i zůstáváme po celé toto období. Počet zaměstnanců středního personálu se pohybuje kolem sedmnácti. 

Od roku 2003 provozujeme nonstop provoz a díky tomu nás můžete vyhledat opravdu kdykoli, i když z pochopitelných důvodů v době pohotovosti nelze zařídit vždy všechna vyšetření.

V průběhu let jsme se vypracovali na jedno z nejvýznamnějších veterinárních pracovišť v České republice a mezi lékaře, kteří k nám referují své pacienty patří víc jak 200 kolegů.

Během této „jedenáctiletky“ probíhali průběžné renovace vnitřních prostor, zejména ordinací, které díky nonstop provozu mají zvýšenou zátěž. Samozřejmě docházelo i k obnově přístrojového vybavení, tak abychom drželi vysoký standard v diagnostice i léčbě.

2012-2013 

V létě proběhla kompletní rekonstrukce čekárny s jejím rozšířením. Na podzim došlo ke stavbě nového operačního traktu s místností pro CT. Došlo k navýšení podlahové plochy o dalších 70m2. Součástí stavebních prací bylo i rozšíření endoskopického sálu.

Pořídili jsme špičkový digitální rentgen s přímou digitalizací.

2014 

Na přelomu roku jsme uvedli do provozu nový USG přístroj Philips PureWave HD 15.  Kromě základního excelentního obrazu ve 2D zobrazení umožnil přístroj i další zlepšení pomocí velmi kvalitních zobrazení ve vyšší harmonické frekvenci a to bez ztráty obrazové rychlosti, zlepšení zvýraznění okrajů systémem XRES. Díky tomu jsme byli schopni lépe vyšetřit obtížně insonovatelné pacienty, v případě echokardiografie dokonce vyšetřovat i takové jedince, kteří byli na jiných přístrojích nevyšetřitelní. Nadstavbou byl modul systému sono CT nebo zobrazení ve 3D modu.

Na konci roku jsme uvedli do zkušebního provozu pracoviště počítačové tomografie (Computed Tomography – CT) se špičkovým přístrojem Siemens Somatom Emotion 16. Tímto krokem jsme dovršili proces digitalizace zobrazovacích technik v naší nemocnici.

Od ledna 2015 pak přístroj funguje ve standardním režimu.

Z důvodu posílení víkendové pohotovosti počet aktivně sloužících veterinárních lékařů v nemocnici dosáhl počtu 15.  

2019

Po více než roční rekonstrukci byl zásadním způsobem rozšířen prostor a vybavení našeho druhého pracoviště „Veterinární Ambulance“ na Tererově ulici, která se tak stala nadprůměrně vybaveným veterinárním pracovištěm.

Přibyla recepce s přidruženým prodejem, pracujeme ve dvou plnohodnotných, velkých ordinacích, máme samostatnou místnost s novým rentgenem, ve které jsou prováděna i sonografická vyšetření. Vznikl nový chirurgický sálek a prostor pro ošetřování zubů. Inhalační anesteze není po této rekonstrukci novinkou, již delší dobu si bez ní nedovedeme práci představit.

Zkompletovali jsme laboratorní vybavení. Kromě běžných vyšetření jsme tak schopni provádět nejen rutinní chirurgii, ale velmi specializovaná interní vyšetření, úplná kardiologická vyšetření, pokročilou sonografickou diagnostiku. Toto rozšíření umožnilo dále rozvinout dlouhodobě nosný obor tohoto pracoviště:  dermatologii.

Zároveň v nemocnici na Zahradním Městě byla provedena přístrojová obnova laboratoře, tak aby bylo možné rychle vyhodnotit veškeré parametry v managementu akutní medicíny.

2020

Rok počátku svírající kovidové obruče s výrazným epidemickým omezením hlavně sociální svobody. Toto náročné období vedlo v závěru roku k odchodu podílového  vlastníka společnosti Hanuše Velebného.    

2021

Na přelomu srpna a září byla provedena kompletní rekonstrukce rentgenové místnosti a do provozu uveden nový digitální stacionární vysokofrekvenční rentgenový přístroj ZooMax Gold s plovoucí deskou a pevnou ohniskovou vzdáleností.