Filozofie a cíle naší společnosti

Práce členů týmu pražské veterinární kliniky AA vet.

Naši filozofii vyjadřuje asi nejvýstižněji naše motto : „Jednáme se zvířaty jako s lidmi“. 

Snažíme se poskytovat naše služby na nejvyšší možné úrovni. Naše klienty chápeme jako aktivní partnery v péči o jejich čtyřnohé miláčky. Velký důraz tak klademe na správné vysvětlení problémů majitelům a na spolupráci s nimi. Návštěva naší nemocnice by neměla v žádném případě znamenat stresující zážitek, ale právě naopak, mělo by jít o zážitek pozitivní. 

Klientovi i jeho zvířeti je věnována maximální péče po celou dobu pobytu u nás, tj. počínaje vstupem do recepce, přes vlastní ošetření až po odchod. Tato péče i ochota jsou samozřejmě podloženy maximální profesionalitou personálu a kvalitou jeho práce. 

Cíl zůstává už od počátku stejný – provozovat špičkové pracoviště, jak po stránce přístrojového vybavení, tak i po stránce odborné. Součástí strategie je i udržení kvalitního personálního obsazení. Toto zařízení by mělo být schopno pokrýt většinu diagnostických a terapeutických procedur potřebných ve veterinární medicíně tzv. malých zvířat.  Současná úroveň veterinární medicíny neumožňuje, aby jeden lékař rozuměl všem oborům, proto se naši lékaři už od začátku specializují na konkrétní obor. Naše hlavní obory zahrnují kardiologii, oftalmologii, neurologii, endokrinologii, dermatologii, urologii, onkologii a nemoci trávicího aparátu. Současně, ale pracujeme jako tým, kdy jednotlivé případy řeší specialisté z různých oborů společně.

Pacienty z oborů, které nepokrýváme referujeme na jiná specializovaná pracoviště. Týká se to zejména specializovaných ortopedických zákroků.

Naši lékaři jsou členy mezinárodních odborných společností a pravidelně přednáší na akcích českých odborných sekcí (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, Komora veterinárních lékařů) a rovněž tak se účastní zahraničních kongresů.

Klademe velký důraz na využití moderních diagnostických i léčebných metod a přístrojů a na spolupráci s renomovanými, často zahraničními laboratořemi.

Fungujeme jako výukové pracoviště pro Veterinární univerzitu v Brně a pro další studenty z jiných evropských zemí v rámci studentského programu Erasmus.

 Naše snaha má kromě „profesního“ i „lidský“ rozměr. Jeho nedílnou součástí je i vytvoření optimálních pracovních i mimopracovních podmínek pro lékaře a střední personál ve smyslu myšlenek Tomáše Baťi. Jsme si totiž vědomi, že jen v dobře fungujícím kolektivu je možné udržet vysoké pracovního nasazení a zároveň pracovní pohodu. Myslím, že všichni také velmi dobře víme, že bez pocitu pohody je jakákoliv práce frustrující a neperspektivní. A protože speciálně práce se zvířaty se nedá dělat bez radosti z vlastní práce, je tento „lidský“ rozměr stejně důležitý jako ten profesní.

Naštěstí můžeme konstatovat, že naše práce je současně i naším koníčkem a to je zárukou, že ji děláme s chutí. A to je snad dobrý základ, ne?

Kompletní přístrojové vybavení

Naše přístrojové vybavení zahrnuje přístroje diagnostické, přístroje potřebné pro veškeré operační výkony, endoskopické, monitorovací, pacientské i laboratorní.

Diagnostika se může opřít o RTG přístroj s přímou digitalizací, USG přístroj s barevným dopplerovským zobrazením, ERG přístroj pro posouzení sítnice, oftalmologickou sadu (fundus kamera, tonometry různých typů, štěrbinová lampa). Nechybí ani EKG přístroj pro ambulantní vyšetření a Holter pro denní nošení. Počítačová tomografie je vysoce sofistikovaná zobrazovací metoda pro diagnostiku všech oblastí těla, včetně jinými metodami nepřístupnými, také nám umožňuje odebrat tkáňové vzorky přesným zaměřením a zavedením bioptické jehly do příslušného místa.      

Práce členů týmu pražské veterinární kliniky AA vet.

Můžeme se pochlubit kompletním vybavením operačních sálů – anesteziologické inhalační přístroje, veškeré monitory životních funkcí a anesteziologického managementu, temperace uspaného pacienta, ortopedické frézy a vrtačky, harmonický skalpel, operační mikroskop, mobilní intraoperativní skiaskopie, fakoemulsifikátor pro oční chirurgii, fokusovatelná a velice výkonná operační světla, moderní operační stoly atd.

Nemůžeme také nezmínit centrální vysokotlaký rozvod kyslíku do většiny oddělení nemocnice a přenosný generátor kyslíku s využítím v případě nouzového stavu.

Endoskopická vyšetření provádíme i u malých/mladých zvířat díky flexibilním endoskopům různých průměrů a délek. Nabídnout můžeme i rigidní endoskopy či cystoskop s možností záznamu. 

Hospitalizační oddělení nemocnice zahrnuje přístroje a vybavení jednotky intenzivní péče (kyslíkové přetlakové boxy, monitory základních životních funkcí, infuzní pumpy a lineární dávkovače, přístroje pro vyhřívání pacienta).

Laboratoř je plně vybavena pro potřeby nemocnice poskytující akutní péči (kompletní hematologie, biochemie, ABR status, přístroje monitorující hormonální hladinu, speciální zánětlivé ukazatele, cytologická diagnostika tenkojehelných biopsií, tělních efúzí, kožních seškrabů, přístrojové a mikroskopické vyhodnocení moči s předběžnou kultivací.

Tým 

Hlavní devizou každého vynikajícího pracoviště je jeho personál. Špičkové přístroje jsou prima, ale bez člověka, který rozumí jak je správně ovládat a jak porozumět výsledkům, jsou to jen prázdné skořápky. My máme špičkové přístroje i erudované lékaře.

Naše nemocnice disponuje velmi stabilním týmem. Ze současných čtrnácti plně aktivních lékařů jich u nás devět pracuje 7 a více let. Své znalosti a dovednosti dokážeme plně využít. Každý z našich lékařů se dlouhodobě zaměřuje na jeden či dva obory veterinární medicíny, proto na komplikované případy tak vždy pohlíží více odborníků z více úhlů pohledu. Kromě spolupráce při diagnostice onemocnění je velkou výhodou našeho týmu i vzájemné sdílení informací. Díky tomu se každý lékař udržuje na vysoké úrovni také v oborech, které nestuduje cíleně. Noví lékaři jsou vždy pod supervizí někoho ze zkušenějších kolegů a procházejí systematickým odborným tréninkem.

Specializace

Není v silách jednoho jedince pojmout všechny poznatky moderní veterinární medicíny a už vůbec není v silách jednoho jedince udržet krok s vývojem v její celé šíři. Přesto ale chceme, aby vaše zvířata dostávala tu nejlepší péči. Jediným rozumným řešením je specializace lékařů na jeden či několik dílčích oborů. Nikoho nepřekvapí, když ho jeho obvodní lidský lékař pošle na ortopedii či alergologii. Víme, že na cukrovku je diabetolog a na zánět středního ucha lékař z ORL. Podobný trend je již desítky let patrný i ve veterinární medicíně. Tato tendence je všem z nás vlastní již od studentských let a prakticky od počátků své praxe k ní směřujeme. V průběhu let si každý z nás vybral ty obory, které jsou mu blízké, a věnuje se jim hlouběji. Absolvovali jsme stáže na zahraničních klinikách, jsme členy evropských asociací. Vzhledem ke stabilitě a početnosti našeho týmu se vám u nás dostane špičkové specializované péče v řadě oborů veterinární medicíny.

Vizity

Jako jedno z mála českých veterinárních pracovišť pořádáme denně vizity, které jsou těžištěm naší spolupráce. Probíráme na nich diagnostiku a terapii hospitalizovaných pacientů, ale také komplikovaných ambulantních pacientů. Jsou zde sdělovány nové poznatky a zkušenosti, prezentovány zajímavosti, řešeny provozní problémy. Vizity nejsou pouze nedílnou součástí naší lékařské práce, jsou také nedílnou součástí našeho vzdělávání.

Hranice

Není v silách jednotlivce rozumět všem oborům veterinární medicíny. Není to dokonce v silách ani tak širokého a zkušeného kolektivu jakým disponujeme. Víme odkud a kam, sahají naše znalosti i diagnostické možnosti našich přístrojů. Pokrýváme mnoho oborů a nevyhýbáme se ani „první linii“, ale známe své odborné hranice a v případě potřeby neváháme zvíře, referovat kolegům, kteří mají naši důvěru.

Referenční

Mnoho veterinárních lékařů z celé ČR se již přesvědčilo, že jim dokážeme účelně pomoci. Někteří nás využívají pro specializovaná vyšetření, jíní k hospitalizaci svých pacientů a mnoho dalších nám důvěřuje natolik, že nám nechávají volnou ruku v diagnostice a řešení komplikovaných případů, se kterými si neví rady. My pacienty vyšetříme, provedeme základní terapeutické kroky a dle potřeby buď zvíře vrátíme s lékařskou zprávou do péče lékaře, který nám jej odeslal, nebo, po dohodě, jeho léčbu zastřešujeme dlouhodobě.

Fungujeme jako výukové pracoviště pro studenty Univerzity veterinárního  lékařství v Brně a pro zahraniční studenty v rámci evropského výměnného programu Erasmus.

Hospitalizace

V rozdělené infekční a neinfekční hospitalizaci nabízíme celkově až 20 „lůžek“. Vyčleněný denní tým veterinárních lékařů a sestřiček se zodpovědně stará o veškeré potřeby přítomných zvířecích klientů. Ve všední den v poledne probíhá společná vizita všech sloužících lékařů a hospitalizační sestry, kde se u každého hospitalizovaného pacienta probere chorobopis s vývojem stavu a lékaři si rozdělí předepsaná nebo nově dohodnutá vyšetření podle specializace. U každého hospitalizačního boxu je vedený chorobopis s údaji o vývoji tělesné teploty (triasu), poruchách zdravotního stavu, příjmu potravy, vylučování exkrementů, předepsaných vyšetřeních a podané veškeré medikace, vše je zaznamenáváno ke konkrétnímu času s odkazem na odpovědného veterináře za léčbu konkrétního pacienta.    

Co u nás naopak nehledejte aneb nikdo není dokonalý :

Naše zaměření je úzce spjato s medicínou psů a koček i veškeré vybavení a erudice personálu je zaměřena na tyto zvířecí miláčky. Neošetřujeme pacienty z třídy plazů a ptáků, pouze vyjímečně v urgentních případech poskytneme základní ošetření s referencí na kolegu specialistu toho nebo onoho zvířecího druhu.

Protože platí postulát, že přednost mají akutní případy a hospitalizovaní pacienti, nejsme tak někdy schopni dodržet termíny časových objednávek. Věřte však, že děláme vše proto, aby takových situací bylo co nejméně.

Stejně tak někdy nezvládáme zvednout včas zvonící telefon. Není to tím, že bychom byli líní, ale tím, že máme aktuálně moc práce. Zkuste prosím zavolat znovu v jiný čas, popř. věc řešit prostřednictvím e-mailu na konkrétního lékaře či recepci (např. gbelec@aavet.cz, nebo recepce@aavet.cz ).

Vždy se snažíme s klienty důsledně komunikovat o průběhu diagnostických kroků, průběhu léčby či očekávaných výsledcích.  Může se však stát, že i tak je Vám něco nejasné či jsme, z Vašeho pohledu, vše vysvětlili příliš rychle. Neostýchejte se zeptat, jsem tu pro Vás. 

To stejné platí i o ceně za vyšetření a léčbu. Úvodní kalkulace je prováděna na základě aktuální situace a aktuální znalosti o zdravotním stavu pacienta. To jsou ovšem dynamické veličiny a mohou se v průběhu času měnit, což může vést ke změně ceny. Opět, neostýchejte se zeptat, můžeme tak předejít případným (a hlavně zbytečným) nedorozuměním. 

Ne úplně vždy je možné zabezpečit specializované vyšetření ihned. Jsme taky jenom lidé a míváme dovolené či nemoci. V případě, že jde o urgentní situaci, je možné, že vás budeme referovat na jiné pracoviště. V případě, že o urgentní stav nejde, nabídneme Vám jiný termín či jiné řešení. Jednáme vždy v zájmu Vašeho zvířete.