ERG vyšetření

Čím jsem výjimeční

ERG vyšetření – provádíme aktuálně jako jediné pracoviště v ČR! Elektroretinografie sítnice je vyšetření, které posuzuje elektrickou aktivitu sítnice a tedy její schopnost převádět světelné impulzy na impulzy elektrické a ty dále předávat do zrakového centra v mozku. Toto vyšetření je extrémně důležité u pacientů se zralou (plnou) kataraktou, kteří mají podstoupit operaci šedého zákalu. U psů je totiž onemocnění čočky (šedý zákal) poměrně často spojeno s onemocněním sítnice. U pacientů, kteří mají nemocnou sítnici, nevede odstranění kataraktické čočky k obnově zraku právě proto, že sítnice nefunguje!! Tímto vyšetřením tak můžeme předejít případně zbytečné operaci a ušetřit spoustu starostí i peněz majiteli.

Toto vyšetření provádíme standardně v rámci preoperačního screeningu u pacientů se šedým zákalem.

Garantem tohoto vyšetření je MVDr. Petr Gbelec