Endokrinologie

Nezařazené

Obor medicíny, který se zabývá problematikou poruchy řídících mechanismů organismu. Hormóny mají za úkol řídit bezproblémový chod organismu. Poruchy endokrinní soustavy tedy

Mezi nejdůležitější žlázy s vnitřní sekrecí patří podvěsek mozkový a hypotalamus (zde se především tvoří hormony působící přímo na ostatní žlázy, zjednodušeně by se dalo říci že se jedná o řídící centrum souhry orgánových soustav), štítná žláza produkující hormony ovlivňující hlavně metabolismus tkání (procesy látkové přeměny), přištítná tělíska ovlivňují vstřebávání, ukládání a vylučování vápníku, slinivka břišní působí hlavně na energetické buněčné procesy prostřednictvím hospodařením s krevním cukrem (glukózou), nadledvinky zasahují do energetických procesů organismu (dokážou tělo připravit na zvládnutí vyčerpávající zátěže) , do hospodaření s ionty a též tvoří některé pohlavní hormony, vaječníky a varlata tvoří hormony rozhodující v rozmnožovacích procesech. Tento stručný přehled nejdůležitějších žláz zdaleka není úplný (hormony a tkáňové působky se tvoří na dalších místech těla a ovlivňují velké množství procesů nejen lokálního významu), ale vyjmenovává nejčastější místa hormonálních poruch s multiorgánovými projevy. Jelikož se setkáváme se stále zvyšujícím se trendem civilizačních chorob u zvířat, není ani vyjímkou vzrůstající četnost různých endokrinopatií. Též k těmto chorobám přispívá vzrůst geneticky podmíněných stavů.

Jelikož většina hormonů se podílí na energetickém metabolismu organismu, může chovatel zaznamenat ponejprve nespecifické příznaky jako je zaostávání ve vzrůstu, velká únava a pospávání, žravost, zvýšený příjem tekutin, častější močení. Zde také asi nejvíce platí, že kůže je zrcadlem organismu, protože mnoho hormonálních poruch souvisí s kožními projevy, např. při nedostatku růstového hormonu kromě zaostávání v růstu pozorujeme přetrvávající štěněčí srst, při poruchách štítné žlázy (nedostatek tyroxinu) a nadledvinek (nadměrná tvorba kortikoidních hormonu) se objevují kromě častých zánětlivých kožních procesů a nadměrné lupovitosti, též symetrická bezchlupá kožní ložiska, totéž platí při poruchách vylučování pohlavních hormonů. Naopak přebytek růstového hormonu se projevuje velmi hustou srstí, mohutností těla atd. Nedostatek hormonu se též může projevovat různými nervovými poruchami, častějšími infekčními chorobami, špatnou snášenlivostí zátěže atd. Též nápadná vyhublost nebo hubnutí přes zachovaný příjem potravy nebo nebývalá čilost spojená s hubnutím může majitele navést na možné vnitřní onemocnění. Jelikož hormonální řízení organismu je těsně provázáno s mnoha vnitřními orgány, tak i laboratorní vyšetření ukazuje na rozvrat organismu, zjišťuje se různý stupeň chudokrevnosti, postižení jater, ledvin atd. To znamená, že při nálezu zvýšené hladiny jaterních enzymů spolu se např. zvýšenou hladinou glukozy (krevního cukru) musíme nechat zvíře vyšetřit i na možnou cukrovku nebo onemocnění nadledvinek. Při pozorování nezvyklého chování zvířete vždy upozorněte veterináře na zjištěné skutečnosti. Vždy je lepší abnormální skutečnosti dobře prodiskutovat a případně předejít možnému rozvoji onemocnění endokrinního systému. Také jestliže záměrně navštívíte veterináře s podezřením na uvedené poruchy je dobré sebou vzít ranní moč zvířete.

Na některá endokrinní onemocnění může vzhledem k obrovské provázanosti tělesných funkcí veterinář vyslovit pouze podezření, ať už se jedná o klinické vyšetření samotné nebo podpořené laboratorním nálezem. Po vyslovení podezření může navrhnout některé funkční testy sloužící k odhalení nebo potvrzení endokrinního onemocnění. Nebo může pacienta odeslat na specializované pracoviště.

 

Dlouhodobá práce s endokrinologickými anomáliemi nám dovoluje řešit relativně komlikované a

pokročilé problémy prakticky v celé škále tohoto oboru.

Hlavně zaběhlý a vyzkoušený proces diagnostického a terapeutického managementu nás vyvyšuje

na čelní místa endokrinologických pracovišť.

 

Nabízíme primární diagnostiku a komplexní pohled na problematiku nejčastějších problémů:

 

− Syndrom zvýšeného příjmu tekutin a tvorby moči (Polydipsie/polyurie)

– Rozpoznání a stabilizace primární choroby;

 

− Diabetes melitus psů a koček (stabilizace, nastavení vhodné léčby a kontroly choroby)

– Jednotka intenzivní péče pro pacienty v těžkých stavech diabetické ketoacidózy

– Diagnostika příčiny nekomplikovaných stavů diabetu; rozplánování terapie

– Kontrola účinnosti terapie

 

− Hyperadrenocorticismus (Cushingův syndrom)

– Určení vhodné terapie, dlouhodobá kontrola choroby

 

− Hypothyreóza

– Diagnostika a léčba

− Hyperthyreóza (konzervativní a chirurgická léčba)

– Stabilizace; dlouhodobá kontrola stavu medikamentózně nebo chirurgicky

− Hypoadrenocorticismus (Adisonova choroba)

– Jednotka intenzivní péče pro korekci minerálního rozvratu

– Dlouhodobý management

 

− Hyperparathyreóza (primární, druhotná, jiné příčiny zvýšené hladiny vápníku)

– Stabilizace a určení příčiny

– Konzervativní a chirurgické řešení

− Anomálie spojené s pohlavní hormonální dysbalancí

 

Diagnostický proces je součástí rozsáhlé spolupráce se špičkovými laboratořemi u nás i ve světě.

Chirurgické zákroky jsou prováděny za důkladného anesteziologického monitoringu a velmi

zkušeným chirurgem s letitými zkušenostmi v endokrinologické chirurgii.