Chirurgie

Naše služby

Chirurgii vnímáme jako jeden ze základních oborů veterinární medicíny, obě naše pracoviště jsou vybavena k provádění chirurgických výkonů. Máme vzdělané a zkušené lékaře, kvalitní chirurgické i anesteziologické vybavení.
Chirurgická péče v našem podání není jen zdárné provedení nějaké operace. Ke každému zákroku vždy přistupujeme s vědomím, že operace nezačíná uchopením skalpelu a nekončí s posledním stehem.
Na počátku musí být kvalitní diagnostika a správná diagnóza. Na jejím základě zvolíme optimální chirurgický postup a seznámíme s ním majitele. Následuje příprava pacienta k operaci. Součástí jsou jak předoperační vyšetření tak i různorodá přípravná terapie. Cílem je aby organismus pacienta zákrok zvládl co nejlépe.
V průběhu šetrné inhalační anestezie provádíme komplexní monitoring životních funkcí. Cílem je opět minimalizace rizik. Pokud přeci jen k obtížím dojde, jsme připraveni je včas odhalit a účinně řešit.
K provádění zákroků máme kvalitní vybavení a hlavně kvalitní a zkušené lékaře. Dobře vybavené sterilní sály, kvalitní nástroje, vhodně zvolené postupy a zručnost chirurgů jsou zárukou precizního provedení.
Jak už bylo napsáno výše. Plně si uvědomujeme, že s posledním stehem naše práce nekončí.  Pacient je uložen do pooperačního boxu a nadále monitorován. Samozřejmě nezapomínáme ani na tlumení bolesti. Uvědomujeme si, že kvalitní analgezie významně ovlivňuje hojení chirurgických ran a pooperační vývoj.
Většinu pacientů vydáváme do domácí péče ještě v den operace, je-li to však nezbytné, mohou u nás zůstat na hospitalizaci. Naší zásadou je, že pacient nás opouští ve chvíli kdy je jeho stav stabilizovaný, je bdělý, pokud možno mobilní, dokáže přijmat potravu a pít. Chceme aby další péče o něj byla pro majitele co nejméně stresující.