Aplikace nitrooční protézy (ISP)

Čím jsem výjimeční

Aplikace nitrooční protézy (ISP) u pacientů se ztrátou zraku – tento typ výkonu provádí v ČR 2 pracoviště a my jsme jedno z nich! Tento zákrok umožňuje zachovat kosmeticky velmi dobrý vzhled i u pacientů, u kterých došlo k těžkému poškození oka. Pro majitele je jistě vždy přijatelnější, když jeho pejsek nebo kočička mají svůj normální vzhled, než když je místo oka jen zarostlá kůže…

Garantem tohoto zákroku je MVDr. Petr Gbelec