Vážení klienti, vážení kolegové,EAC_Photo+A

S hrdostí Vám můžeme oznámit, že jsme koncem roku 2014 završili proces rozšíření a doladění moderních zobrazovacích technik v rámci naší nemocnice AA-Vet. 

Poté, co jsme o rok dříve uvedli do provozu špičkový digitální rentgen DIRA a v létě 2014 pořídili nový ve veterinární medicíně naprosto unikátní USG přístroj Philips s plnou a nejmodernější kardiologickou výbavou, jsme nově zprovoznili pracoviště počítačové tomografie (zkráceně CT). 

Digitální RTG výrazně zkvalitňuje zobrazení prováděného RTG vyšetření (např. odstraňuje řadu běžných artefaktů) a zároveň díky přímému propojení do kardiologické ambulance, na hospitalizaci a do vyhodnocovací místnosti zrychluje toto vyšetření a umožňuje lepší komunikaci mezi ošetřujícím personálem, ale i ošetřujícím lékařem a klientem.

Sonografický přístroj posunul možnosti USG vyšetření zase o několik tříd výše a za náš přístroj by se nemuselo stydět ani špičkové pracoviště předních humánních nemocnic. Nové nastavení pro dopplerovské vyšetření srdce i vyšetření měkkých tkání umožňuje našim sonografistům zpřesňovat diagnostiku interních a kardiologických onemocnění a naplňovat tak naše motto : “Jednáme se zvířaty jako s lidmi“.

CT pracoviště je vybaveno moderním výkonným přístrojem Siemens Somatom Emotion 16, který nemá v oblasti veterinární medicíny v ČR téměř konkurenci. Jedná se o multidetektorový skener umožňující všechny v současnosti používané techniky vyšetření. Výkonná a rychle rotující rentgenka spolu s víceřadým snímačem dovoluje zásadní zkrácení doby snímání pacienta a současný zápis velkého množství dat pro následující vysoce kvalitní rekonstrukci obrazu. 

komprese mich - plotynka - rekonstrukce IIOproti klasickému RTG vyšetření, které zobrazuje dvourozměrný obraz, nabízí CT vyšetření rekonstrukci obrazu trojrozměrného. Tato vlastnost CT nám umožní zásadní pokrok v diagnostice v neurologii, pneumologii, ortopedii, otorhinolaryngologii, přinese další informace u onemocnění v břišní dutině a v onkologické diagnostice. Kupříkladu diagnostika poranění či onemocnění lebky, čelistí a kloubů je běžným RTG snímkováním velmi komplikovaná a bohužel leckdy i nedostatečná právě díky složité trojrozměrnosti kostí. 

Stejně velký diagnostický pokrok přináší při vyšetření plic – a to jak v oblasti nádorů, tak u intersticiálních plicních procesů – nemocí pravděpodobně mnohem častějších, než se dosud soudilo.

Zcela unikátní je potom oblast zobrazení cév – angiografie. Při ní můžeme hodnotit poruchy krevního zásobení, zejména potom v podobě uzávěry cév například tromboembolií, případně jejich zúžení stenosou.

Vzhledem k tomu, že naše pracoviště funguje z velké části jako referenční, nabízíme toto vyšetření jako samostatné či v rámci kompletní diagnostiky i pro pacienty ostatních kolegů, kteří vedou další diagnostiku a terapii. 

Jako každá diagnostická metoda má pochopitelně i CT vyšetření své limity. Jedním z nich je nezbytnost uvést pacienta do celkové byť krátkodobé anesteze. Důvodem je vyloučení pohybových artefaktů. Oproti klasickému RTG, je ale čas anesteze výrazně kratší. Pro monitoring pacienta nicméně platí stejná pravidla jako při např. operačním výkonu apod. Bezpečnost Vašeho zvířete je naší prioritou. 

V některých případech je třeba podat nitrožilně kontrastní látku, ale i v tomto případě je četnost vedlejších reakcí minimální a obrovská přínosnost tohoto vyšetření je mnohonásobně převýší. Nador mozku   barevna rekonstrukce rez

Od CT vyšetření, stejně jako od jiných diagnostických metod také nelze vždy čekat finální a jednoznačnou diagnózu. Na to je život a struktura živých organismů příliš komplikovaná záležitost. Zásadní je správná interpretace výsledků vyšetření. I z tohoto důvodu není vždy výsledek vyšetření znám okamžitě, ale až v odstupu několika dnů. Rovněž tak je pochopitelně možné nechat vyhodnotit proběhlé vyšetření diplomovaným lékařem-radiologem.

Pořízením výpočetního tomografu jsme tak na našem pracovišti završili cestu k plné digitalizaci zobrazovacích technik. Pro urychlení práce – vzhledem k velkému množství vyšetřených pacientů – zbývá již jen zprovoznění PACS systému archivace a zobrazování dat, což plánujeme pro tento rok.

 

I o této novince Vás budeme informovat. 

 

Váš AA-Vet