home     mapa hřiště     jamky     registrace     místní pravidla     pokyny hráčům     kontakty     poděkování  


      
Poděkování

Mé ženě Adrianě za pomoc a trpělivost, kterou se mnou má.
Klukům z Hunters Česká Lípa, Pavlovi s Markétou, Kubovi, Jirkovi, Pepovi, Zdendovi a Jardovi, za veškerý čas a pomoc kterou mi poskytli.
Brikimu (Pavlu Brucklerovi) za zařazení turnaje do Latitude 64° Hunters Tour, poskytnutí košů a dalšího materiálu a vůbec pomoc při organizaci turnaje.
CHKO Kokořínsko, zejména Ing. Slavomíru Valdovi, za pomoc získat soulas CHKO s pořádáním turnaje a poskytnutí mnoha cenných rad.
Městu Dubá, zejména paní starostce Ireně Žalovičové, za souhlas s využitím městských pozemků a radou, kam se obrátit o povolení.
Lesům ČR za souhlas s využitím jejich pozemků a se vstupem do lesa.
Jardovi Veselskému a Alešovi Dimitrovovi za souhlas s využitím jejich pozemků.
Klukům z PDGL zejména Kubovi Koštělovi, že nám vyšli termínově vstříc.
Krištofu Novákovi za první nasměrování a rady jak uspořádat DG turnaj.
VN AAVet za materiální pomoc a prostor pro webové stránky.