home     mapa hřiště     jamky     registrace     místní pravidla     pokyny hráčům     kontakty     poděkování  


      

Místní pravidla

Hřiště Zátyní Open je hřiště přírodní, přechodné. Jsme tu jen na návštěvě
a podle toho bychom se měli chovat. Pak tu budeme vítáni i v budocunu.


1) všechna pole (orná půda) jsou OB
2) mladé stromky (zejména na jamce č. 4) jsou překážka s beztrestnou úlevou
3) volné větve nad tři metry nebo 10 cm v průměru v nejširším místě jsou
     součástí hřiště a nelze je odstraňovat
4) volné větve a jiné materiály viditelně složené do hromad či valů jsou součástí hřiště a nelze je odstraňovat
5) při hře z předního výhoziště (začátečníci - B) na jamce č. 10 je z bezpečnostních důvodů zakázáno házet
     s rozběhem
6) hráč jehož disk skončí na jamce č. 10 v OB si připíše jeden trestný hod a pokračuje z drop zóny.
7) pokud některý ze začátečníků nemůže použít výhoziště č. 10 z důvodu závratí, může se dvěma trestnými hody
     jít rovnou na drop zónu.
8) Pro pozice na prudkých svazích či okrajích svahů, u kterých se skupina shodne, že by mohly být pro hráče
     nebezpečné, platí beztrestná úleva.
9) Při minutí mandatory na jamce č. 5 se při hodu z výhoziště hází z drop zóny, v ostatních případech z místa
     posledního hodu.


Pravidla discgolfu
Soutěžní manuál pro DG turnaje
Pojištění členů ČADG