Návštěva 2022

Než k nám dorazíte

Než se k nám vydáte, je potřeba se vždy předem objednat nebo v případě pohotovosti nahlásit!
Tel. kontakt najdete na horní liště stránky nebo v Kontaktech. Informace o tom, jak to u nás chodí s operacemi, hospitalizací zvířat či pohovostí, najdete níže.

Kam dorazit?

Klinika a pohotovost

Nemocnice a pohotovost
Chmelová 3316/6b
106 00 Praha 10

Ambulance

Veterinární ambulance
Tererova 1355/4
149 00 Praha 4 – Jižní Město

Kdy máme otevřeno?

8:00 – 12:00 12:00 – 14:00 14:00 – 20:00 20:00 – 8:00
Po – Pá ordinační hodiny pohotovost a zákroky ordinační hodiny pohotovost
So – Ne pohotovost pohotovost pohotovost pohotovost
Po – Pá 8:00 – 20:00 ordinační hodiny

V době mimo ordinační hodiny je účtován pohotovostní příplatek.
Po – Pá 20:00 – 22:00, SO+NE 8:00 – 20:00 ….. 550,- | Po – Pá 22:00 – 8:00, SO+NE 20:00 – 8:00 ….. 1.350,-
Objednané kontroly jsou bez pohotovostního příplatku.
12:00 – 14:00 – zavřeno: probíhá vizita + objednané zákroky (v tuto dobu pouze pro objednané pacienty a akutní případy)

Změna objednávky

Objednávka může být z naší strany změněna pouze z důvodu nemoci lékaře nebo změny služeb z jiných podstatných důvodů. V případě chirurgických zákroků ještě můžete být požádáni o změnu objednávky v případě, že se objeví jiný pacient u něhož by hrozilo prodlení.
Pokud vy zjistíte, že se vám termín objednávky nehodí, oznamte to prosím recepci ať zbytečně neblokujete místo jiným.

Objednání se k chirurgickému nebo jinému specializovanému zákroku

Objednávky provádějte s dostatečným předstihem. Některé zákroky provádí jen konkrétní chirurgové nebo lékaři a objednávku je tedy nutno přizpůsobit jejich pracovnímu plánu. Kromě některých preventivních zákroků je vždy nezbytné se předem dostavit k vyšetření, které určí stav anesteziologického rizika. V odůvodněných případech (např. velká vzdálenost bydliště) lze domluvit jiný postup.

Předanesteziologické vyšetření

Rozsah vyšetření určuje vždy odpovědný lékař. Po vyhodnocení testů je zvolen optimální postup (postupy) zákroku a odhadnuta jeho přibližná cena. Pokud vám vyšetřující lékař odhadovanou cenu z nějakého důvodu nesdělí, určitě se dotažte a bude vám odpovězeno. Přesnou cenu předem stanovit nelze, neboť doba zákroku ani množství spotřebovaného materiálu nejsou ani u totožných zákroků konstantní. Pokud majitel nesouhlasí s provedením doporučeného vyšetření, vyhrazujeme si právo zákrok odmítnout.

Příprava na specializovaný zákrok

Vždy dodržte pokyny, které jste obdrželi při objednání!

Neprodleně nám sdělte, že došlo ke změně ve zdravotním stavu zvířete před plánovaným výkonem, zvláště pokud předpokládáte, že nové skutečnosti mohou mít vliv na provedení zákroku.

Recepce

Každá návštěva naší nemocnice začíná a končí na recepci. Proto se vždy po příchodu nejprve ohlaste u recepčního pultu. To platí i pro pacienty předem objednané! Sestřička na recepci najde v počítačové kartotéce kartu vašeho zvířete a vloží ji do počítačové “čekárny”. Pokud je zde zvíře poprvé, zavede kartu novou. Jste-li klienti Ambulance Jižní Město v Tererově ulici, sdělte toto recepční, kartu už máte neboť kartotéka obou pracovišť je společná. Pokud už jste u nás byli, máte v záhlaví účtu z některého z dřívějších ošetření vytištěn čárový kód. Když jej recepční poskytnete, najde kartu vašeho zvířete rychleji. Plnohodnotně recepce funguje pouze v běžných ordinačních hodinách, o pohotovosti je částečně obsluhována pohotovostní sestrou. 

Přednostní ošetření

Pokud považujete stav vašeho zvířete za natolik vážný, aby vyžadoval přednostní ošetření, sdělte to prosím neprodleně recepční, zajistí vše potřebné.

V čekárně

Tím jste zaregistrováni jako čekající a můžete se se svým zvířetem posadit v čekárně. Pro zkrácení čekání zde stále běží televizní program, můžete si půjčit časopis, dostupné je i free wi-fi připojení. Pokud čekáte jinde než v čekárně (před nemocnicí, v autě, jdete na krátkou procházku), vždy to prosím hlaste recepční. Dbejte na zásady slušného chování při čekání se svým miláčkem v čekárně a dodržujte pokyny opatření ve vnitřních prostorách vyhlášených vládou ČR.
Pořadí v jakém budou bráni pacienti do ordinací určuje vždy lékař. Přednost mají akutní případy a objednaní klienti. Pokud se v průběhu čekání stav pacienta zhorší nebo máte jiný závažný důvod k přednostnímu ošetření, sdělte to prosím na recepci.

Po ošetření

Je-li ošetření vašeho zvířete u konce, lékař vás odkáže zpět na recepci. Počkejte v čekárně, než ošetřující lékař dokončí váš účet a odešle jej recepci. Až se tak stane (nejste-li na to zvlášť upozorněni, zpravidla se jedná jen o několik minut), recepční vás sama zavolá. Kromě účtu vám bude na recepci vydána i většina léků a vysvětleno jejich použití. Na recepci můžete také zakoupit některé volně prodejné léky nebo krmení.
Na závěr od vás recepční přijme částku za ošetření. Platit můžete v hotovosti nebo platební kartou. Pokud z nějakého důvodu nemůžete zaplatit za ošetření nebo předpokládáte, že nemáte sebou dostatečnou hotovost, považujeme za slušné, když nám tuto skutečnost oznámíte před ošetřením. Lékař může v takovém případě přizpůsobit rozsah vyšetření této skutečnosti a žádat záruky, že nám částka za ošetření bude uhrazena. Ošetření “na fakturu” nepovažujeme za standardní.
Pokud vám ošetřující lékař sdělil přibližný termín nejbližší kontroly, můžete se na recepci rovnou objednat.

Specializované vyšetření a chirurgické ošetření

Pokud není domluveno jinak, pacienta je nezbytné přivést v den zákroku na 8,00 hod. ráno. Pacient je vyšetřen, jsou dohodnuty podrobnosti a podepsán souhlas s provedením specializovaného výkonu. Pak je zvíře přijato na hospitalizaci, kde je zahájena předoperační příprava (podávání léků, infusní terapie, …). V průběhu dne je pacient dle lékařem určeného plánu podroben zákroku.
Po zákroku v anestezii je pacient umístěn na hospitalizaci do boxu intenzivní péče, kde se vzbudí z narkózy. Do domácí péče je vydán až když je zcela bdělý a je zřejmé, že je minimalizováno riziko komplikací. V odůvodněných případech může být zvíře hospitalizováno i několik dní po zákroku.

Hospitalizace

Většinu pacientů ošetřujeme tzv. ambulatně, majitel je přivede, pacient je ošetřen a zase oba odcházejí domů. Někteří pacienti však vyžadují delší intenzivní péči, je nezbytné je podrobit podrobnějšímu monitoringu, opakovaným vyšetřením či ošetřením, aplikacím léků a pod. Pokud je nezbytná hospitalizace pacienta, lékař vás předem informuje o její předpokládané délce a nákladech. Tyto náklady zpravidla zahrnují nejen vlastní péči o pacienta, ale i plánovaná vyšetření a spotřebovaný materiál. Pokud jsou nezbytné úkony, které by tuto částku významně navýšili, telefonicky vás kontaktujeme a předem se domluvíme. To se samozřejmě týká i neplánovaných chirurgických zákroků. Ve většině případů požadujeme před zahájením hospitalizace složení finanční zálohy ve výši až 100% předpokládaných nákladů.
Před přijetím pacienta na hospitalizaci je podepsán souhlas s hospitalizací, ve které si navzájem potvrzujeme dohodnuté skutečnosti. Pokud něčemu nerozumíte nebo s něčím nesouhlasíte, je dobré, když se nejasnosti vyřeší ještě před jejím podpisem. Také je velmi vhodné zkontrolovat vaše telefonní čísla, abychom vás mohli v případě potřeby co nejsnáze kontaktovat.
Následně je zvíře přemístěno na hospitalizaci. V naší nemocnici jsou pro tento účel připraveny tři místnosti, dvě pro pacienty neinfekční a chirurgické a třetí pro pacienty infekční. Hospitalizační boxy jsou dobře omyvatelné a desinfikovatelné a samozřejmě i dobře přístupné a pro zvíře pohodlné. Pokud tomu nebrání stav zvířete nebo terapeutický postup, zvířata jsou pravidelně krmena a napájena. Psi jsou venčeni, kočky mají v boxu toaletu. Protože s pacientem musíme po dobu hospitalizace zpravidla poměrně intenzivně pracovat, je v našem zájmu zvládat komunikaci a manipulaci se zvířetem co nejlépe a bez zbytečných stresů pro obě strany. Proto se nemusíte bát, že bychom se k vašemu miláčkovi nechovali tak jako by to byl náš vlastní.

Kdo se o hospitalizované stará

Každé hospitalizované zvíře má svého ošetřujícího lékaře, který určuje terapii, vyšetření a komunikuje s majitelem. Protože však nemůže být v nemocnici stále, je z každé směny vždy určen jeden lékař, který má na starosti hospitalizované pacienty. Tento lékař odpovídá za to, že bude určená terapie správně prováděna, reaguje na změny ve stavu a v případě potřeby kontaktuje ošetřujícího lékaře nebo majitele. Stav hospitalizovaných pacientů je probírán na každodenních vizitách, při předávání služby a v případě potřeby i kdykoli, je-li tomu třeba.

Jak vás budeme informovat o stavu pacienta

V průběhu hospitalizace se můžete pravidelně telefonicky informovat o stavu vašeho zvířete. Zpravidla směřujeme telefonáty na dobu mezi 7,30-8,00 hod. ráno, kdy je majitel informován lékařem z noční služby a dobu mezi 14 00-15 00 hod. po polední vizitě, kdy je informován ošetřujícím lékařem. V případě, že se vám to nehodí, zvíře je ve vážném stavu, který vyžaduje pravidelnější zprávy, nebo to vyžadují jiné okolnosti, můžete samozřejmě volat i mimo tyto hodiny. Vzhledem k vytížení našich lékařů se může stát, že ošetřující lékař nebude v době vašeho telefonátu k dispozici. Pak je zpravidla nejjednodušší zanechat na recepci vzkaz s telefonním číslem na kterém budete k zastižení a lékař vám při vhodné příležitosti zatelefonuje sám. Sami telefonujeme také pokud se přihodí něco významného, potřebujeme s vámi konzultovat některá rozhodnutí, nebo to ošetřující lékař považuje z jiného důvodu za vhodné. Existuje-li období, kdy volat nemáme (noční hodiny, pracovní směna, …) sdělte to prosím recepci nebo ošetřujícímu lékaři.
V průběhu telefonátu vám je co nejlépe popsán stav zvířete, jeho vývoj od posledního telefonátu a očekávání v nejbližších hodinách. Dále je s majitelem konzultován další postup, změny v terapii, doporučená vyšetření anebo kdy bude pacient vydán do domácí péče. Majitel je současně informován o aktuální výši účtu (zpravidla k aktuálnímu dni 8,00 hod. ráno). Pokud vám lékař z nějakého důvodu tuto částku opomene sdělit, optejte se prosím cíleně vy.

Vydání pacienta do domácí péče

Pokud je dohodnuto vydání pacienta, bývá zpravidla dohodnut i přibližný čas kdy se tak stane. Lékař, který vás o tomto informuje by vám měl také sdělit aktuální výši účtu. Pokud tak neučiní, požádejte ho o to. Předejdete případným nedorozuměním později. Sdělená částka představuje skutečné náklady a není v ní zohledněna záloha. Ta bude odečtena až na recepci. V případě delších pobytů některých pacientů v naší nemocnici vás můžeme požádat také o průběžné uhrazení nákladů. Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, předpokládáme, že nám bude s vydáním zvířete do domácí péče uhrazena celá částka za hospitalizaci (po odečtení zálohy). Pokud z nějakého důvodu nemůžete částku uhradit celou, sdělte to prosím ošetřujícímu lékaři předem, nejlépe předem celé hospitalizace. Zatajení této informace považujeme za porušení slušného jednání.
S vydáním pacienta obdržíte také léky a rozpis domácí péče. Nezbytné je také stanovení nejbližší návštěvy. Zpravidla vás také informujeme o problémech, kterým můžete doma čelit. Jelikož nelze vždy postihnout úplně vše, je vám k dispozici možnost telefonické konzultace v kteroukoli denní či noční hodinu. Případně můžete se zvířetem přijet.

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů

Mnozí majitelé mají zájem své hospitalizované zvíře navštívit. Pokud však k tomu neexistují závažné důvody (např. zvířata v kritickém stavu) zpravidla toto nedoporučujeme. Je nezbytné si uvědomit, že zvíře přeci jen na hospitalizaci trpí odloučením do svých páníčků. Dle našich zkušeností většina zvířat během 12-36 hodin tento stav akceptuje a každé připomenutí jej vrací opět na začátek.


Jak již vyplynulo z výše uvedeného, jsme si vědomi, že hospitalizace zvíře stresuje. Proto nám důvěřujte, že s vaším miláčkem zacházíme maximálně ohleduplně, hospitalizujeme jen zvířata u kterých je to skutečně nezbytné a délku pobytu u nás zbytečně neprodlužujeme.

Referovaní pacienti aneb když jste k nám posláni odjinud

Jako referenční pracoviště běžně ošetřujeme pacienty, které k nám na vyšetření poslali jiní veterinární lékaři. Protože se většinou jedná o komplexní a složitější vyšetření, je zpravidla vhodné se předem objednat. Je-li stav pacienta urgentní, můžete přijet po telefonické domluvě i bez objednání, jen se prosím obrňte trpělivostí, někdy je potřeba na vyšetření počkat.

Veterinář, který vás k nám posílá, by vám měl připravit lékařskou zprávu. Tato by měla obsahovat souhrn dosavadních ošetření a vyšetření, včetně aplikovaných léků, případné požadavky na vyšetření a kontakt na kterém ho můžeme zastihnout (telefon, e-mail, …). Důležitou součástí jsou i výsledky provedených laboratorních vyšetření, RTG snímky, záznam sonografického vyšetření a pod. Máte-li k dispozici výsledky od jiných veterinářů, než který vás k nám poslal, vezměte je také. Jednak nebudeme muset zbytečně opakovat některá vyšetření a u vyšetření, která přeci jen zopakovat musíme, můžeme porovnat naše výsledky s výsledky staršími a zhodnotit tak vývoj situace.

Nezbytnou podmínkou je, aby vyšetření byla přítomna osoba, která zná stav zvířete, počátky onemocnění a jeho vývoj. Je mnoho informací, které nám zvíře sdělit nemůže, ale jeho majitel ano! Při nutnosti rentgenové diagnostiky musí být majitel nápomocný s asistencí (tj starší 18 let, žena nesmí být gravidní)  Nákup léků, biopreparátů a krmiv na recepci:
Abychom vyšli našim klientům maximálně vstříc, je naše nemocnice je vybavena poměrně rozsáhlou lékárnou. Pokud vám tedy lékař předepíše nějaké léky, zpravidla si je i můžete zakoupit v recepci. Ušetříte si tak nejen cestu do lékárny,

Volně prodejné léky, doplňky, biopreparáty a krmiva

Volně prodejné léky, doplňky a biopreparáty si můžete nakoupit přímo, ať už při odchodu po ošetření nebo i bez ošetření, přímo u pultu, jako v kterémkoli jiném obchodě. Stejně tak si můžete nakoupit i krmení a to jak běžné, tak speciální klinické diety. Ve všech případech vám při prodeji pomůže zkušený personál. V případě nejasností vám může pomoci také některý z lékařů.
Ač máme velmi široký sortiment zboží, nejsou kapacity našeho skladu nekonečné. Zboží, které nemáme skladem vám rádi objednáme. Zpravidla je dodáno během 24-48 hodin.

Léky na předpis

V případě léků vázaných na předpis už samozřejmě není možné je prodávat volně. Užívání léku musí stanovit některý z našich lékařů, který tuto skutečnost zanese do lékařské dokumentace, informuje vás o způsobu užívání a instruuje recepční. Pokud je vaše zvíře v dlouhodobé terapii nějakým lékem, můžete si lék zakoupit přímo u pultu na recepci a je možné přijít i bez zvířete. Recepční si vyhledá kartu zvířete, ověří, zda je lék skutečně indikován a zanese do dokumentace co a v jakém množství vám bylo prodáno. I v tomto případě vám bude prodáno pouze množství léku úměrné předpokládané spotřebě pacientem. U některých léků je možno najednou prodat jen omezený počet balení.


Pokud vám dochází lék předepsaný lékařem, který není zaměstnancem naší nemocnice, můžete si jej u nás zakoupit, je však nezbytné písemné dobrozdání vašeho lékaře, případně recept. V akutních případech postačí telefonické doporučení s dodatečným dodáním receptu. Pokud vám lék nebyl indikován lékařem, nebo nemáte jeho dobrozdání či recept, nepožadujte prosím jeho prodej. Nemůžeme vám vyhovět. To se týká i léků jako jsou antibiotické ušní kapky, sedativa a pod. V případě akutních obtíží, není-li váš lékař k dispozici, je nezbytné přijít i se zvířetem a podrobit jej vyšetření naším lékařem.

 

Aktuálně

Parkování na Zahradním Městě

Vážení klienti, od 1.7.2021 městská část Prahy 10 parkování na Zahradním Městě zpoplatní zavedením modrých zón.

MVDr. Dominika Barešová odchází na mateřskou dovolenou

MVDr. Dominika Barešová (roz. Nováková) odchází na mateřskou dovolenou. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody a už se také všichni těšíme až se zase vrátí.

Odchází MVDr. Hanuš Velebný

Po dvaceti letech odešel z Veterinární nemocnice AA-Vet neurolog a ortoped MVDr. Hanuš Velebný.

MVDr. Zuzana Malimánková

Od 29.3.2021 nastupuje MVDr. Zuzana Malimánková na mateřskou dovolenou.

Články

BARF – zdravotní komplikace způsobené nevhodným krmením u fenky Chucky.

V současnosti patří krmení syrovou (tepelně neupravenou) stravou našich psích miláčků k oblíbené a dosti […]

Rozhlasová poradna – Zimní zdravotní potíže domácích mazlíčků

V úterý 23.1.2017 bude MVDr. Hanuš Velebný hostem pořadu Káva o čtvrté tématu na ČRo dvojka. Pořad je na téma „Zimní zdravotní potíže domácích mazlíčků“

Juvenilní symfyziodeza (JPS)

Pokud máte štěně, které by mohlo v dospělosti trpět dysplazií kyčelního kloubu, nabízíme  na našem […]

Addisonova choroba – opomíjená endokrinopatie

I když endokrinologická onemocnění patří ve veterinární praxi stále k těm méně častým,  jejich četnost […]

Napsali o nás

24.Březen.2022

Poděkování za záchranu Terezky

Dobrý den, dnes jsme potřebovali urgentní pomoc pro naší Terezku ( rotvíka ) která si při běhu zapíchla do těla 2. větve.

25.Květen.2021

Záchrana Enzíka

Dobrý den, chtěla jsem Vám ještě jednou moc poděkovat za záchranu Enzíka. Za Váš lidský přístup a za naději, kterou jste nám dal v té nejtěžší chvíli.

26.Duben.2021

Poděkování za jorkšírkou Eby

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat MVDr. Kateřině Metelkové a jejímu kolegovi Ondřeji Koktovi. 

| DALŠÍ DOPISY |

Tipy a rady

Osoba, která přivede zvíře na ošetření, by měla být dobře informována o stavu zvířete a vývoji jeho onemocnění. To platí i v případě běžné kontroly. Zvířata nám o svých problémech mnoho neřeknou a majitel je tak pro nás velmi cenným zdrojem informací. V případě očekávání důležitých rozhodnutí je nezbytné, aby byl vyšetření přítomen majitel zvířete.

| DALŠÍ RADY |

MVDr. Petra Soukupová

V současnosti na MD
interní medicína
oftalmologie, oftalmochirurgie

soukupova@aavet.cz

| DALŠÍ INFORMACE |

  • Nabídka zaměstnání:

    V případě zájmu o pracovní pozici je možné zaslat životopis spolu s motivačním dopisem na email dv@aavet.cz.

  • Informace pro stážisty :

    Studenti a postgraduanti se zájmem o stáž v naší nemocnici musí zaslat žádost na adresu fiala@aavet nebo dv@aavet minimálně měsíc před předpokládaným nástupem. více informací zde
  • Spolupracujeme :

    Naše vetrinární nemocnice dlouhodobě podporuje STŘEDISKO PRO VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ a spolupracuje s Veterninární záchrannou službou PETMEDIC.