Naše nemocnice

Filozofie společnosti AA-Vet, s.r.o. provozovatele Veterinární nemocnice AA-Vet a Veterinární ambulance AA-Vet

 

Naše cesta – Historie

1994

V červenci 1994  odpromovali  MVDr. Karel Najman a MVDr. Petr Gbelec, budoucí zakladatelé kliniky AA-Vet,  spolu s MVDr. Hanušem Velebným, jejich budoucím společníkem na Fakultě všeobecného veterinárního lékařství brněnské Veterinární a farmaceutické Univerzity.   

1994-1996

MVDr. Karel Najman i MVDr. Petr Gbelec pracovali na veterinární klinice s nonstop provozem v Praze Libni. Toto pracoviště byla pro oba výborná škola vzhledem k velkému množství pacientů, rozsahu poskytované veterinární péče a přístrojového vybavení. Na tehdejší dobu šlo bezpochyby o jedno z nejlepších veterinárních zařízení v zemi. MVDr. Hanuš Velebný začal pracovat na plzeňské veterinární klinice Vedilab. 

Při společných diskuzích o dalším směřování veterinární medicíny malých zvířat v České Republice se poprvé objevil nápad na založení vlastní kliniky.  Tato představa pozvolna dostávala konkrétní podobu. Přípravy a hledání vhodného místa nakonec trvaly necelý rok.

1997 

Začátkem dubna 1997 otevřela Veterinární klinika AA-Vet Zahradní Město poprvé své dveře. Ordinovat jsme začali pouze ve dvou lidech (dr. Najman, dr. Gbelec). Přístrojové vybavení již od prvních dnů zahrnovalo ultrazvukový přístroj, Ekg přístroj, biochemický analyzátor, výkonný RTG přístroj a zubní ultrazvuk. Začátek byl velmi náročný, poprvé ležela tíha odpovědnosti za provoz jen na nás. 

Po dvou měsících nastoupili dvě veterinární asistentky. Jejich příchodem se dá již skutečně mluvit o „Klinice“.

Začali jsme na ploše 40m2 –  ordinace, rtg a souběžně zákroková místnost, čekárna a kancelář se skladem.

1998

Hned za rok jsme pronajali další místnosti a rozšířili podlahovou plochu kliniky na 110 m2. Tím jsme zvýšili počet používaných místností na dvě ordinace, kancelář, čekárnu a RTG místnost. Dále vznikl operační trakt – přípravna, sterilní sál, laboratoř, sklad a hospitalizace. 

Na podzim k nám nastoupil MVDr. Tomáš Fiala – nový společník. 

MVDr. Karel Najman se specializací na kardiologii začal provádět kardiologické a sonografické vyšetření i na klinice Vedilab v Plzni a posléze i ve Veterinární nemocnici v Českém Brodě. 

1999 

V únoru jsme otevřeli pobočku na Jižním Městě – Ambulance Tererova, která má plošně cca 50 m2 – čekárnu, velkou ordinaci, zákrokovou místnost a zázemí se skladem.

V létě nastoupil MVDr. Hanuš Velebný – budoucí společník a MVDr. Jaroslava Šeflová.

2000

Od 1.1. fungujeme jako AA-VET s.r.o.. Firmu založili MVDr. Tomáš Fiala, MVDr. Petr Gbelec, MVDr. Karel Najman a MVDr. Hanuš Velebný. 

Na jaře jsme zahájili díky iniciativě MVDr. Hanuše Velebného provoz webových stránek (www.aavet.cz).  

V tomto roce jsme připojili ke stávající klinice další prostory a zvětšili tak využívanou plochu na 220m2. Přestavba nových prostor trvala do jara 2001. V souvislosti s tímto rozšířením jsme začali používat oficiální název Veterinární nemocnice AA-Vet.

Na podzim proběhla rekonstrukce prostor Veterinární ambulance Tererova, která významně přispěla k zvýšení komfortu jak pro klienty, tak i pro personál a bezpochyby se podepsala i na dalším nárůstu počtu pacientů.

2001

Stávající prostor zahrnoval velkou čekárnu pro cca patnáct klientů, tři barevně odlišené ordinace (zelená, modrá a žlutá), RTG místnost s temnou komorou, recepci + sklad, sonografovnu, hospitalizaci infekční a neinfekční pro až dvacet pacientů, kancelář, prostornou denní místnost, přípravnu, tzv nečistý operační sál, sterilní operační sál, laboratoř a před- a pooperační hospitalizace. Plošně i personálně jsme se stali jedním z největších veterinárních zařízení v zemi. 

Od podzimu jsme začali fungovat jako výukové pracoviště pro studenty Veterinární fakulty VFU Brno.

2001-2012

 Počet lékařů se v roce 2001 zvýšil na číslo 9. V roce 2003 to už bylo 13 a na tomto čísle i zůstáváme. Počet zaměstnanců středního personálu se pohybuje kolem sedmnácti. 

Od roku 2003 provozujeme nonstop provoz a díky tomu nás můžete vyhledat opravdu kdykoli, i když z pochopitelných důvodů v době pohotovosti nelze zařídit vždy všechna vyšetření.

V průběhu let jsme se vypracovali na jedno z nejvýznamnějších veterinárních pracovišť v České republice a mezi lékaře, kteří k nám referují své pacienty patří víc jak 200 kolegů.

Během této „jedenáctiletky“ probíhali průběžné renovace vnitřních prostor, zejména ordinací, které díky nonstop provozu mají zvýšenou zátěž. Samozřejmě docházelo i k obnově přístrojového vybavení, tak abychom drželi vysoký standard v diagnostice i léčbě.

2012-2013 

V létě proběhla kompletní rekonstrukce čekárny s jejím rozšířením. Od podzimu pak probíhala přístavba nového operačního traktu s místností pro CT. Došlo k navýšení podlahové plochy o dalších 70m2. Součástí stavebních prací bylo i rozšíření endoskopického sálu.

Pořídili jsme špičkový digitální rentgen s přímou digitalizací.

V dalších letech plánujeme rekonstrukci obou hospitalizačních místností a …. (prostě pořád je co zlepšovatJ)

 2014 

Na přelomu roku jsme uvedli do provozu nový USG přístroj Philips PureWave HD 15.  Kromě základního exelentního obrazu ve 2D zobrazení umožňuje přístroj i další zlepšení pomocí velmi kvalitních zobrazení ve vyšší harmonické frekvenci a to bez ztráty obrazové rychlosti, zlepšení zvýraznění okrajů systémem XRES. Díky tomu jsme schopni lépe vyšetřit obtížně insonovatelné pacienty, v případě echokardiografie dokonce můžeme vyšetřit i takové jedince, kteří jsou na jiných přístrojích nevyšetřitelní. Nadstavbou je modul systému sono CT nebo zobrazení ve 3D modu.
 
Aby toho nebylo málo : na konci roku jsme uvedli do zkušebního provozu pracoviště počítačové tomografie (Computed Tomography – CT) se špičkovým přístrojem Siemens Somatom Emotion 16. Tímto krokem jsme dovršili proces digitalizace zobrazovacích technik v naší nemocnici.
 
Od ledna 2015 pak přístroj funguje ve standardním režimu.

 2019

Po více než roční rekonstrukci byl zásadním způsobem rozšířen prostor a vybavení našeho druhého pracoviště „Veterinární Ambulance“ na Tererově ulici, která se tak stala nadprůměrně vybaveným veterinárním pracovištěm. Přibyla recepce s přidruženým prodejem, pracujeme ve dvou plnohodnotných, velkých ordinacích, máme samostatnou místnost s novým rentgenem, ve které jsou prováděna i sonografická vyšetření. Vznikl nový chirurgický sálek a prostor pro ošetřování zubů. Inhalační anesteze není po této rekonstrukci novinkou, již delší dobu si bez ní nedovedeme práci představit. Zkompletovali jsme laboratorní vybavení. Kromě běžných vyšetření jsme tak schopni provádět nejen rutinní chirurgii, ale velmi specializovaná interní vyšetření, úplná kardiologická vyšetření, pokročilou sonografickou diagnostiku. Toto rozšíření nejen že neumenšilo, ale dokonce umožnilo dále rozvinout dlouhodobě nosný obor tohoto pracoviště, totiž dermatologii.

 

Filozofie a cíle naší společnosti

Naši filozofii vyjadřuje asi nejvýstižněji naše motto : „Jednáme se zvířaty jako s lidmi“. 

Snažíme se poskytovat naše služby na nejvyšší možné úrovni. Naše klienty chápeme jako aktivní partnery v péči o jejich čtyřnohé miláčky. Velký důraz tak klademe na správné vysvětlení problémů majitelům a na spolupráci s nimi. Návštěva naší nemocnice by neměla v žádném případě znamenat stresující zážitek, ale právě naopak, mělo by jít o zážitek pozitivní. 

Klientovi i jeho zvířeti je věnována maximální péče po celou dobu pobytu u nás, tj. počínaje vstupem do recepce, přes vlastní ošetření až po odchod. Tato péče i ochota jsou samozřejmě podloženy maximální profesionalitou personálu a kvalitou jeho práce. 

Cíl zůstává už od počátku stejný – provozovat špičkové pracoviště, jak po stránce přístrojového vybavení, tak i po stránce odborné. Součástí strategie je i udržení kvalitního personálního obsazení. Toto zařízení by mělo být schopno pokrýt většinu diagnostických a terapeutických procedur potřebných ve veterinární medicíně tzv. malých zvířat.  Současná úroveň veterinární medicíny neumožňuje, aby jeden lékař rozuměl všem oborům, proto se naši lékaři už od začátku specializují na konkrétní obor. Naše hlavní obory zahrnují kardiologii, oftalmologii, neurologii, endokrinologii, dermatologii, urologii, onkologii a nemoci trávicího aparátu. Současně, ale pracujeme jako tým, kdy jednotlivé případy řeší specialisté z různých oborů společně.

Pacienty z oborů, které nepokrýváme referujeme na jiná specializovaná pracoviště. Týká se to zejména specializovaných ortopedických zákroků.

Naši lékaři jsou členy mezinárodních odborných společností a pravidelně přednáší na akcích českých odborných sekcí (Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat, Komora veterinárních lékařů) a rovněž tak se účastní zahraničních kongresů.

Klademe velký důraz na využití moderních diagnostických i léčebných metod a přístrojů a na spolupráci s renomovanými, čato zahraničními laboratořemi (IDEXX, Laboklin).

Fungujeme jako výukové pracoviště pro Veterinární univerzitu v Brně.

 Náš snaha má kromě „profesního“ i „lidský“ rozměr. Jeho nedílnou součástí je i vytvoření optimálních pracovních i mimopracovních podmínek pro lékaře a střední personál ve smyslu myšlenek Tomáše Baťi. Jsme si totiž vědomi, že jen v dobře fungujícím kolektivu je možné udržet vysoké pracovního nasazení a zároveň pracovní pohodu. Myslím, že všichni také velmi dobře víme, že bez pocitu pohody je jakákoliv práce frustrující a neperspektivní. A protože speciálně práce se zvířaty se nedá dělat bez radosti z vlastní práce, je tento „lidský“ rozměr stejně důležitý jako ten profesní.

Naštěstí můžeme konstatovat, že naše práce je současně i naším koníčkem a to je zárukou, že ji děláme s chutí. A to je snad dobrý základ, ne J.

 

Co Vám můžeme nabídnout „navíc“ :

Kompletní přístrojové vybavení

Naše přístrojové vybavení zahrnuje přístroje diagnostické, přístroje potřebné pro operační výkony, endoskopické, monitorovací, pacientské i laboratorní.

Diagnostika se může opřít o RTG přístroj s přímou digitalizací, USG přístroj s barevným dopplerovským zobrazením, EMG přístroj pro posouzení neurologických a svalových onemocnění, ERG přístroj pro posouzení sítnice, oftalmologickou sadu (fundus kamera, tonometry různých typů, štěrbinová lampa). Nechybí ani EKG přístroj pro ambulantní vyšetření a Holter pro denní nošení. 

Můžeme se pochlubit kompletním vybavením operačních sálů – anesteziologické inhalační přístroje, ortopedické frézy a vrtačky, operační mikroskop,  monitory životních funkcí, operační světla … .

Nemůžeme také nezmínit centrální rozvod kyslíku a přenosný generátor kyslíku.

Endoskopická vyšetření provádíme i u malých/mladých zvířat díky flexibilním endoskopům různých průměrů a délek. Nabídnout můžeme i rigidní endoskopy či cystoskop s možností záznamu. 

Péče o pacienty je komfortní i díky infuzním pumpám a lineárním dávkovačům nebo díky přístroji pro vyhřívání pacienta.

V laboratoři najdete biochemické analyzátory, hematologický analyzátor, mikroskop s možností záznamu a přenosu do PC, hematokritovou odstředivku … .

 

Tým 

Hlavní devizou každého vynikajícího pracoviště je jeho personál. Špičkové přístroje jsou prima, ale bez člověka, který rozumí jak je správně ovládat a jak porozumět výsledkům, jsou to jen prázdné skořápky. My máme špičkové přístroje i lékaře, kteří je skvěle ovládají.

Naše nemocnice disponuje velmi stabilním týmem. Ze současných dvanácti lékařů jich u nás sedm pracuje 10 a více let. Své znalosti a dovednosti dokážeme plně využít. Každý z našich lékařů se dlouhodobě zaměřuje na jeden či dva obory veterinární medicíny a na komplikované případy tak vždy pohlíží více odborníků z více úhlů pohledu. Kromě spolupráce při diagnostice onemocnění je velkou výhodou našeho týmu i vzájemné sdílení informací. Díky tomu se každý lékař udržuje na vysoké úrovni také v oborech, které nestuduje cíleně. Noví lékaři jsou vždy pod supervizí někoho ze zkušenějších kolegů a procházejí systematickým odborným tréninkem.

 

Specializace

Není v silách jednoho jedince pojmout všechny poznatky moderní veterinární medicíny a už vůbec není v silách jednoho jedince udržet krok s vývojem v její celé šíři. Přesto ale chceme, aby vaše zvířata dostávala tu nejlepší péči. Jediným rozumným řešením je specializace lékařů na jeden či několik dílčích oborů. Nikoho nepřekvapí, když ho jeho obvodní lidský lékař pošle na ortopedii či alergologii. Víme, že na cukrovku je diabetolog a na zánět středního ucha lékař z ORL. Podobný trend je již desítky let patrný i ve veterinární medicíně. Tato tendence je všem z nás vlastní již od studentských let a prakticky od počátků své praxe k ní směřujeme. V průběhu let si každý z nás vybral ty obory, které jsou mu blízké, a věnuje se jim hlouběji. Absolvovali jsme stáže na zahraničních klinikách, jsme členy evropských asociací. Vzhledem ke stabilitě a početnosti našeho týmu se vám u nás dostane špičkové specializované péče v řadě oborů veterinární medicíny.

 

Vizity

Jako jedno z mála českých veterinárních pracovišť pořádáme denně vizity, které jsou těžištěm naší spolupráce. Probíráme na nich diagnostiku a terapii hospitalizovaných pacientů, ale také komplikovaných ambulantních pacientů. Jsou zde sdělovány nové poznatky a zkušenosti, prezentovány zajímavosti, řešeny provozní problémy. Vizity nejsou pouze nedílnou součástí naší lékařské práce, jsou také nedílnou součástí našeho vzdělávání.

 

Hranice

Není v silách jednotlivce rozumět všem oborům veterinární medicíny. Není to dokonce v silách ani tak širokého a zkušeného kolektivu jakým disponujeme. Víme odkud a kam, sahají naše znalosti i diagnostické možnosti našich přístrojů. Pokrýváme mnoho oborů a nevyhýbáme se ani „první linii“, ale známe své odborné hranice a v případě potřeby neváháme zvíře, referovat kolegům, kteří mají naši důvěru.

 

Referenční

Mnoho veterinárních lékařů z celé ČR se již přesvědčilo, že jim dokážeme účelně pomoci. Někteří nás využívají pro specializovaná vyšetření, jíní k hospitalizaci svých pacientů a mnoho dalších nám důvěřuje natolik, že nám nechávají volnou ruku v diagnostice a řešení komplikovaných případů, se kterými si neví rady. My pacienty vyšetříme, provedeme základní terapeutické kroky a dle potřeby buď zvíře vrátíme s lékařskou zprávou do péče lékaře, který nám jej odeslal, nebo, po dohodě, jeho léčbu zastřešujeme dlouhodobě.

Fungujeme jako výukové pracoviště pro Veterinární a Farmaceutickou Univerzitu v Brně.

 

Hospitalizace

V rozdělené infekční a neinfekční hospitalizaci nabízíme až 20 „lůžek“. Samozřejmostí je kyslíková terapie, vyhřívání kotců, péče o hospitalizované ve smyslu venčení atd.

 

Pilíře

„Gró“ odborné práce nesou na svých bedrech Karel Najman (kardiologie, pneumologie, interna), Tomáš Fiala (interna, USG, laboratorní diagnostika), Hanuš Velebný (neurologie, hrudní a neurochirurgie), Petr Gbelec (oftalmologie, oftalmo a měkká chirurgie), Michal Alexa (endoskopie, gastroenterologie, interna) a Jaroslava Šeflová (dermatologie, interna).

 

Co u nás naopak nehledejte aneb nikdo není dokonalý :

Neošetřujeme primárně reptilie a ptactvo, pouze vyjímečně v urgentních případech.

Protože platí postulát, že přednost mají akutní případy a hospitalizovaní pacienti, nejsme z tohoto důvodu někdy schopni dodržet termíny časových objednávek. Věřte však, že děláme vše proto, aby takových situací bylo co nejméně.

Stejně tak někdy nezvládáme zvednout včas zvonící telefon. Není to tím, že bychom byli líní, ale tím, že máme aktuálně moc práce. Zkuste prosím zavolat znovu v jiný čas, popř. věc řešit prostřednictvím e-mailu na konkrétního lékaře či recepci (př. gbelec@aavet.cz, nebo recepce@aavet.cz ).

Vždy se snažíme s klienty důsledně komunikovat o průběhu diagnostických kroků, průběhu léčby či očekávaných výsledcích.  Může se však stát, že i tak je Vám něco nejasné či jsme, z Vašeho pohledu, vše vysvětlili příliš rychle. Neostýchejte se zeptat, jsem tu pro Vás. 

To stejné platí i o ceně za vyšetření a léčbu. Úvodní kalkulace je prováděna na základě aktuální situace a aktuální znalosti o zdravotním stavu pacienta. To jsou ovšem dynamické veličiny a mohou se v průběhu času měnit, což může vést ke změně ceny. Opět, neostýchejte se zeptat, můžeme tak předejít případným (a hlavně zbytečným) nedorozuměním. 

Ne úplně vždy je možné zabezpečit specializované vyšetření ihned. Jsme taky jenom lidé a míváme dovolené či nemoci. V případě, že jde o urgentní situaci, je možné, že vás budeme referovat na jiné pracoviště. V případě, že o urgentní stav nejde, nabídneme Vám jiný termín či jiné řešení. Jednáme vždy v zájmu Vašeho zvířete. 

 

Aktuálně

Parkování na Zahradním Městě

Vážení klienti, od 1.7.2021 městská část Prahy 10 parkování na Zahradním Městě zpoplatní zavedením modrých zón.

MVDr. Dominika Barešová odchází na mateřskou dovolenou

MVDr. Dominika Barešová (roz. Nováková) odchází na mateřskou dovolenou. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody a už se také všichni těšíme až se zase vrátí.

Odchází MVDr. Hanuš Velebný

Po dvaceti letech odešel z Veterinární nemocnice AA-Vet neurolog a ortoped MVDr. Hanuš Velebný.

MVDr. Zuzana Malimánková

Od 29.3.2021 nastupuje MVDr. Zuzana Malimánková na mateřskou dovolenou.

Články

BARF – zdravotní komplikace způsobené nevhodným krmením u fenky Chucky.

V současnosti patří krmení syrovou (tepelně neupravenou) stravou našich psích miláčků k oblíbené a dosti […]

Rozhlasová poradna – Zimní zdravotní potíže domácích mazlíčků

V úterý 23.1.2017 bude MVDr. Hanuš Velebný hostem pořadu Káva o čtvrté tématu na ČRo dvojka. Pořad je na téma „Zimní zdravotní potíže domácích mazlíčků“

Juvenilní symfyziodeza (JPS)

Pokud máte štěně, které by mohlo v dospělosti trpět dysplazií kyčelního kloubu, nabízíme  na našem […]

Addisonova choroba – opomíjená endokrinopatie

I když endokrinologická onemocnění patří ve veterinární praxi stále k těm méně častým,  jejich četnost […]

Napsali o nás

24.Březen.2022

Poděkování za záchranu Terezky

Dobrý den, dnes jsme potřebovali urgentní pomoc pro naší Terezku ( rotvíka ) která si při běhu zapíchla do těla 2. větve.

25.Květen.2021

Záchrana Enzíka

Dobrý den, chtěla jsem Vám ještě jednou moc poděkovat za záchranu Enzíka. Za Váš lidský přístup a za naději, kterou jste nám dal v té nejtěžší chvíli.

26.Duben.2021

Poděkování za jorkšírkou Eby

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat MVDr. Kateřině Metelkové a jejímu kolegovi Ondřeji Koktovi. 

| DALŠÍ DOPISY |

Tipy a rady

V případě, že je vám známo, že je vaše zvíře alergické na některé preparáty, informujte nás prosím sami a předem. V případě, že jste vy sami alergičtí na některé látky, se kterými u nás můžete přijít do styku (např. jódové desinfekční látky), také nás nezapomeňte včas informovat. Můžete tak předejít velmi nepříjemným komplikacím.

| DALŠÍ RADY |

MVDr. Filip Bareš

pohotovostní lékař

ortopedie

bares@aavet.cz

| DALŠÍ INFORMACE |

  • Nabídka zaměstnání:

    V případě zájmu o pracovní pozici je možné zaslat životopis spolu s motivačním dopisem na email dv@aavet.cz.

  • Informace pro stážisty :

    Studenti a postgraduanti se zájmem o stáž v naší nemocnici musí zaslat žádost na adresu fiala@aavet nebo dv@aavet minimálně měsíc před předpokládaným nástupem. více informací zde
  • Spolupracujeme :

    Naše vetrinární nemocnice dlouhodobě podporuje STŘEDISKO PRO VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ a spolupracuje s Veterninární záchrannou službou PETMEDIC.